Provincie wil knelpunten openbaar vervoer aanpakken

De provincie Zuid Holland wil in samenwerking met de gemeenten knelpunten voor het openbaar vervoer wegnemen en heeft daar 1,7 miljoen euro voor gereserveerd. Het gaat bijvoorbeeld om slecht werkende voorrangsregelingen voor bussen bij verkeerslichten, ongelukkige drempels en files bij een kruising die er voor zorgen dat het openbaar vervoer niet optimaal doorstroomt. Dit levert vertragingen op en wekt ergernis bij chauffeurs en reizigers.

Gemeenten is gevraagd mee te werken aan oplossingen en te kijken naar plekken waar het beter kan. De provincie heeft zelf al een inventarisatie gemaakt van mogelijke situaties die verbeterd kunnen worden. De kosten komen voor rekening van de provincie maar plannen maken en de uitvoering daarvan is een zaak van de betreffende gemeente. Het is de bedoeling dat eventuele projecten voor het eind van het jaar zijn gerealiseerd.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×