Opnieuw gebruiksbeperking voor gebedsruimte

Nadat eerder de moskee in de Rembrandtstraat werd geconfronteerd met een zogenaamde gebruiksbeperking in verband met de brandveiligheid, is nu ook een tweede gebedshuis in Leiden door zo’n beperking getroffen. Het gaat om de Hooglandse Kerk, die voortaan nog maar 75 mensen mag toelaten in de Winterkerk. In de grote zaal is het aantal bezoekers voortaan beperkt tot 670. De gebruiksvergunning van de Hooglandse Kerk werd vanavond door de ChristenUnie aan de orde gesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering. Raadslid Janine Clement vroeg mede namens het CDA om de beperkingen op te heffen, omdat anders de diensten in gevaar komen. Ze wees er daarbij op dat het huidige gebruik al honderden jaren plaatsvindt en dat er nooit iets is gebeurd. Clement kon zich niet vooorstellen dat de situatie in de kerk nu ineens accuut onveilig is. “Dat kan het college niet met droge ogen beweren.”

De gebruiksbeperking vindt de ChristenUnie een disproportionele maatregel. Ze pleitte in elk geval voor een overgangsperiode, waarin het kerkbestuur kan nadenken over maatregelen op het gebied van de brandveiligheid.

Wethouder Hillebrand bleek nog niet op de hoogte van de beperkingen die de kerk van de gemeente opgelegd had gekregen. Hij gaf in zijn antwoord aan dat op veel plekken in Nederland discussie is over gebruiksvergunningen voor kerken, omdat deze in het algemeen een heel andere bouwstructuur hebben dan gewone gebouwen. Zo is bijvoorbeeld de plafondhoogte heel anders, waardoor het gevaar dat mensen in geval van brand omkomen door rookontwikkeling kleiner is door de grote hoogte.

Bij het verlenen van gebruiksvergunningen wordt het aantal mensen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn bepaald door onder meer de breedte van de uitgangen. Daar zou bij een kerkgebouw anders mee omgegaan moeten worden, aldus Hillebrand die hoopt dat hij morgen al kan overgaan tot het opheffen van de gebruiksbeperking van de Hooglandse Kerk.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×