Katwijkse radiostrijd beslecht

Afgelopen maandag hebben de besturen van Vereniging Lokale Omroep Katwijk en Valkenburg (VLOK) en de Stichting Omroep Rijnsburg – Mebora (SOR-Mebora) overeenstemming bereikt over een fusie. De twee omroepen waren daarover al twee jaar in gesprek, maar konden het niet eens worden. Ook niet nadat de twee gemeenten een bemiddelingspoging hadden gedaan. Per 1 april zouden beide omroepen hun machtiging daarom kwijtraken. Onder die druk is de fusie nu alsnog een feit. Het besluit om te fuseren is genomen tijdens een finale bespreking met de voltallige besturen van beide omroepen onder leiding van wethouder Van Duijn en burgemeester Wienen van Katwijk.

De VLOK en SOR-Mebora zullen zo spoedig mogelijk een nieuwe vereniging vormen met een fusiebestuur op basis van gelijkwaardigheid. Dit houdt in dat beide organisaties evenveel mensen mogen voordragen.

In een periode van tenminste een half jaar tot maximaal twee jaar zal het fusiebestuur onder leiding van een onafhankelijke voorzitter de nieuwe vereniging vormgeven en de nog bestaande knelpunten oplossen. Zodra dat is geregeld, zal het fusiebestuur terugtreden en bepalen de leden op democratische wijze de door hen gewenste bestuurssamenstelling.

De nieuwe vereniging zal op korte termijn het Commissariaat voor de Media vragen om een zendmachtiging voor de nieuwe gemeente Katwijk onder intrekking van de eerder door de VLOK en SOR-Mebora ingediende aanvragen. Uiterlijk per 1 juli a.s. zal de nieuwe vereniging alle taken en bevoegdheden van de bestaande lokale omroepen overnemen.

Advertentie

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×