VVD: "Niet kiezen = beleid zonder ballen"

“De PvdA, Socialistische Partij, GroenLinks en ChristenUnie hullen zich in vage termen onder het containerbegrip ‘nieuwe bestuurstijl’ om duidelijk te maken dat ze eigenlijk de bekende linkse politiek willen doorzetten. Ze maken geen keuzes”. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Leendert de Lange in een eerste reactie op de tussentijdse onderhandelingsresultaten tussen de vier genoemde partijen die samen een college willen vormen. De gedoodverfde oppositieleider is toch blij met de brief van formateur Lenferink: “Het valt de onderhandelaars te prijzen dat ze hier direct openheid over willen geven. Weten we tenminste direct wat er in de komende periode valt te verwachten. Meer praten, minder doen”.

De Lange: “Daags na de verkiezingen buitelden de PvdA en SP over elkaar heen om duidelijk te maken dat de kiezer een helder signaal had afgegeven over de toekomst van de Rijn Gouwe Lijn door de Breestraat. De partijen zagen deze uitslag als een referendum met als resultaat een duidelijk NEE tegen het binnenstadstracé. Echter, nadat de winst bij de verkiezingen is opgestreken, wordt deze eerder als helder ervaren uitspraak van de kiezer overboord gegooid en durft deze coalitie niet te kiezen. Eerst nog maar eens een onderzoek naar de variant over bestaand spoor (rapporten op te vragen bij het gemeentearchief) en dan geven we de huiswerkopdracht terug aan de Leidse kiezer. Het wordt een referendum en we noemen het vernieuwend. De moed is deze coalitie kennelijk al na twee weken rondetafeloverleg in de schoenen gezakt. Verder staat er werkelijk niets in de brief over de inspanningen die verricht moeten worden om het westelijk tracé mogelijk te maken (weet u het nog: geen oost zonder west). Bravo onderhandelaars. Een uitstekend signaal naar de regio, provincie en het rijk. De betrokken leider van de onderhandelingen – die ook nog voorzitter is van Holland Rijnland – zal in de regio heel wat hebben uit te leggen”.

Ook voor het standpunt van de partijen over de Oostvlietpolder heeft De Lange geen goed woord over: “Je zal toch maar ondernemer zijn in Leiden. Na jarenlang wachten op uitbreidingsmogelijkheden krijg je nu van de PvdA, SP, GL en CU te horen dat de toekomst in handen wordt gelegd van de Raad van State. Als dit eerbiedwaardige college besluit dat de plannen door kunnen gaan mag de Leidse ondernemer in de stad blijven, anders mag u de verhuisdozen gaan pakken. De onderhandelaars zijn wel consequent. Zij durven wederom geen echte keuze te maken.”Van de SP en CU wil De Lange graag weten waarom ze van standpunt zijn gewijzigd. “Jullie waren toch tegen bebouwing in de Oostvlietpolder? Of was dat alleen maar omdat dit electoraal zo lekker lag”. De PvdA stelt snel even de plannen van Hillebrand op het Groenoordhallenterrein veilig (dat deel van de nalatenschap beviel kennelijk wel). Die huizen heeft de PvdA maar alvast binnen. Ruimte voor bedrijvigheid is kennelijk van latere zorg. Het is nu aan de Raad van State. Sorry, ondernemers en werkzoekenden uw belangen worden links gelaten”.

In de passage over de woonvisie is volgend de VVD-voorman duidelijk te lezen dat GroenLinks een stevige vinger in de pap heeft gehad. “Een allang toegezegde ‘monitor en een woonbehoefteonderzoek in 2007’ moet verhullen dat de herstructurering gewoon door gaat. Anders gezegd: de sloop gaat gewoon door. De SP is kennelijk bedwelmd geraakt door een woordenbrij van de GroenLinks wethouderskandidaat (die kreeg namelijk deze toezegging van Hillebrand). De bewoners in bijvoorbeeld Noord en de Diamantlaan kunnen binnenkort de verhuisdozen ophalen bij de SP aan de Marnixstraat. De nalatenschap van een vooruitstrevend liberaal college is kennelijk bij deze linkse partijen in goede handen. Werken in de stad wordt misschien wat lastiger, maar mensen met een goed inkomen kunnen in ieder geval wel in Leiden blijven wonen”.

Net als het CDA heeft ook de VVD veel kritiek op het gebrek aan financiele onderbouwing van de plannen. “Jarenlang heeft de ChristenUnie in de raad terecht gehamerd op het belang van een goed en degelijk financieel beleid. Het is deze kleine partner aan de onderhandelingstafel kennelijk nog niet gelukt om hier aandacht voor te vragen. Dit belooft niet veel goeds. Waar blijven de afspraken over het financiële kader? Het niet doorgaan van de Oostvlietpolder kost al gauw 30 miljoen en een Rijn Gouwe Lijn over bestaand spoor geeft nog eens een rekening van minimaal 50 miljoen. Om nog maar te zwijgen over de keuze van deze coalitie in wording om blijvend in zee te gaan met de altijd naar geld hongerende LWO. De invloed van de voorzitter van het bestuur van de LWO en tevens wethouderskandidaat van de PvdA is al merkbaar. Verder is het verbazingwekkend dat nog geen letter wordt gewijd aan veiligheid en de schone en hele stad. De jaarlijkse stadsenquête heeft de onderhandelaars kennelijk nog niet bereikt. Jammer, zeer lezenswaardig. Zeker voor een College dat dienstbaar en oplossingsgericht wil zijn”.

Eerder uitte zowel D66 als de VVD al scherpe kritiek op de rol van burgemeester Lenferink bij de onderhandelingen. De burgemeester zou er voor de hele stad moeten zijn en zich dus niet moeten verbinden aan een mogelijk akkoord tussen de nu onderhandelende partijen. Ook nu vindt de VVD nog dat Lenferink een onmogelijke rol speelt. “Over de brief van de burgemeester valt nog heel veel te zeggen. Dat zal ongetwijfeld op allerlei manieren in de komende dagen worden gedaan. Het is wel zeer triest om te moeten lezen dat de burgemeester ervoor heeft gekozen om verder te gaan met de formatie. De procesbegeleider is bezig om het eerste Leidse kabinet Lenferink te smeden. Op geen enkele wijze een rol die een onafhankelijk burgemeester past. Kennelijk telt in deze de mening van het liberale blok in de Gemeenteraad niet.

De Lange besluit: “Het is wel duidelijk dat de PvdA tevreden kan zijn met de inhoud van de onderhandelingen tot nu toe. Een SP’er mag mij uitleggen wat zij denken te hebben binnengehaald. Kennelijk gunnen de onderhandelaars van GroenLinks en de PvdA de nieuwe grote partner geen ruimte onder de linkse zon. De ChristenUnie krijgt een wethouder en draait de levendigheid in de stad een beetje terug. Dat is kennelijk voor die partij al voldoende om alle financiële degelijkheid over boord te zetten. Gelukkig is dit een eerste rapportage. Wat de VVD betreft is er nog heel veel te bespreken aan de ronde tafel aan de Rooseveltstraat. Als dit een voorbode is van de nieuwe feminiene bestuurstijl dan is het duidelijk dat het eigenlijk gewoon gaat om oud links beleid zonder ballen.”

Leiden Politiek havana


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×