Het nieuwe Leidse College van B&W met van links naar rechts: Paul Jonas (SP), Gerda van den Berg (PvdA), Filip van As (CU), Raymond Keur (SP), Marc Witteman (PvdA) en John Steegh (GL). Foto's: Bram Pater.

Gebrek aan ervaring speelt nieuwe college parten

Afgelopen avond kon de Leidse gemeenteraad voor het eerst officieel kennis maken met de zes kandidaat-wethouders die de vier partijen, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie, naar voren hadden geschoven nadat ze onlangs overeenstemming bereikten over een coalitieakkoord. Die kennismaking verliep niet voor alle aankomende wethouders even soepel. Vooral SP-kandidaat Raymond Keur had het zwaar te verduren. “Hij is door het ijs gezakt,” vond CDA-fractievoorzitter De Haan. D66 had zelfs zo weinig vertrouwen in Keur dat de tweemans-fractie tegen zijn benoeming stemde. De kritiek beperkte zich overigens niet tot de oppositie. Guido Terpstra van collegepartij de ChristenUnie vond Keur ’tot vanavond een prima kandidaat’ en duo-raadslid Julian van der Kraats van de SP, Keur’s eigen partij, ging zelfs nog verder: “Zijn presentatie was gewoon kut.”

Uiteindelijk werden wel alle kandidaat-wethouders geïnstalleerd. De oppositie-partijen stemden in meerderheid tegen alle kandidaten, uit protest dat ze niet in het college zaten. De twee raadsleden van D66 stemden alleen tegen SP-kandidaat Keur die financien in zijn portefeuille krijgt, maar daar zo weinig ervaring in lijkt te hebben dat hij als enige nieuwe wethouder niet het vertrouwen van die partij kreeg. uiteindelijk stemden 22 raadsleden voor alle kandidaten en 12 tegen.

Keur kreeg dus twee extra stemmen tegen en zal nog een harde dobber krijgen om zich te bewijzen, want het oordeel over zijn optreden was vrijwel unaniem negatief. Waarnemend VVD-fractievoorzitter Greetje van Gruting vond hem ‘benoembaar’. “Maar dat betekent alleen dat hij nooit met zijn handen in de kas heeft gezeten of met zijn handen aan vreemde borsten. Het zegt niets over zijn geschiktheid.” Ook Daan Sloos, de fractievoorzitter van Leefbaar Leiden, stak zijn twijfels over de financiële capaciteiten van Keur niet onder stoelen of banken. Na een halfslachtig antwoord op een vraag voegde hij Keur toe: “Laat maar, ik heb genoeg gehoord, ik hoef al geen antwoord meer.”

Keur zelf gaf na afloop toe zich onvoldoende te hebben voorbereid op de kritische vragen over zijn capaciteiten als financiële man binnen het college. Ook was hij zenuwachtig tijdens zijn eerste publieke optreden. Dinsdag krijgt hij een herkansing. Dan vergadert de raad over het college-programma en kan er echt inhoudelijk worden gediscussieerd.

Ook GroenLinks-kandidaat John Steegh kreeg een aantal zeer kritische vragen te verwerken. Zo is hij, als portefeuillehouder van onder meer waterzaken, van plan om lid te blijven van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat vonden verschillende partijen geen goed idee. Dat kan immers leiden tot belangenverstrengeling. D66-fractievooorzitter Paul van Meenen drong er bij Steegh op aan zich alsnog terug te trekken uit dat bestuur. Steegh gaf aan dat in overweging te nemen, maar lijkt zich niet serieus op die bestuursfunctie te beraden. Voor het CDA ligt de kwestie zo gevoelig dat die partij aanstaande dinsdag met een motie zal proberen om Steegh alsnog tot het opgeven van die bestuursfunctie te dwingen.

Advertentie

Leiden havana


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×