VVO: "Collegestandpunt Oostvlietpolder gemiste kans"

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) betreurt het tussen de collegepartijen bereikte compromis over de Oostvlietpolder. In een verklaring reageert de VVO teleurgesteld op de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Pvda, SP, GroenLinks en de ChristenUnie. “70% van de mensen kozen een aantal weken geleden op Stemwijzer.nl voor een groene Oostvlietpolder en in januari werden er nog 6.413 handtekeningen voor het behoud van de Oostvlietpolder bij de gemeente ingediend”.

VVO-secreataris Hans Pieters: “De afgelopen verkiezingen vormde de Oostvlietpolder (naast de RijnGouweLijn) voor de kiezer het belangrijkste speerpunt. In de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen werd er dan ook uitgebreid aandacht aan besteed. Uit de verkiezingsuitslag blijkt ook dat er door de kiezers duidelijk is gekozen voor het behoud van de Oostvlietpolder. Desondanks kiest het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders, als de Raad van State dit toestaat, net als het oude college voor een industriegebied in de Oostvlietpolder. De PvdA en GroenLinks blijven bij hun oude natuuronvriendelijke standpunt, maar de ChistenUnie en de SP laten hiermee hun aanhang, waaronder veel nieuwe groene kiezers, lelijk in de kou staan”.

Pieters ziet weinig heil in het kleinere industrieterrein waarover de partijen het eens zijn geworden. “Het is duidelijk dat als dat kleinere industrieterrein er eenmaal is, de deur naar verdere bebouwing van de polder wagenwijd open staat. Bovendien, ook bij het huidige bestemmingsplan is er vanwege de huidige infrastructuur in eerste instantie sprake van een industriegebied van 29 hectare. Kortom, niets nieuws dus”.

De VVO snapt net waarom de vier partijen tot het genoemde compromis zijn gekomen. “Met de verkiezingsuitslag in het achterhoofd had het nieuwe college eenvoudig en zonder gezichtsverlies voor de PvdA en GroenLinks voor een groene Oostvlietpolder kunnen kiezen. Feitelijk geeft men zelf ook al toe dat een industrieterrein in de Oostvlietpolder niet meer nodig is. In het collegeprogramma staat namelijk duidelijk dat als de Raad van State het bestemmingsplan Oostvlietpolder vernietigt, het college af zal zien van de aanleg van dat terrein. Daarmee zegt het college dus dat er alternatieven zijn voor een industrieterrein in de Oostvlietpolder, alleen durft men zelf niet voor die alternatieven te kiezen en laat men het beleid door de rechter bepalen. Dit getuigt van weinig daadkracht en een gebrek aan ruimtelijke visie van het nieuwe college”. Ook vraagt de VVO zich af wat het nieuwe college verstaat onder een ‘open bestuursstijl’, ‘veel aandacht voor draagvlak’ en ‘overleg met burgers en partners over een bepaald thema in de stad’. Deze en andere termen zijn in het collegeprogramma opgenomen. Pieters: “Gelet op het bovenstaande is het inmiddels overduidelijk dat er geen maatschappelijk draagvlak voor het vernietigen van de Oostvlietpolder bestaat”.

Advertentie

Leiden havana


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×