Plattegrond voor energiebesparing

De Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Leiden en de Milieudienst West-Holland hebben een plattegrond ontwikkeld waarop is aangegeven waar de beste kansen liggen voor CO2-besparing. De CO2 kansenkaart, zoals de plattegrond is genoemd, wordt voortaan gebruikt bij beslissingen over de energievoorziening bij plannen voor nieuwbouw en herstructurering. Leiden is de eerste gemeente in de regio met een dergelijke kaart.

Op de kaart is te zien waar het huidige stadsverwarmingsnet loopt en op welke plekken dit eventueel uit te breiden is. Bovendien geeft de kaart aan waar mogelijkheden zijn voor warmte- en koudeopslag in de bodem. Nederland heeft het verdrag van Kyoto geratificeerd, in dit verdrag leggen landen zich zelf op de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Leiden wil met de kansenkaart verdergaan dan het huidige klimaatbeleid eist. In het gemeentelijk milieubeleidsplan, wordt een CO2-neutrale stad in 2030 als wensbeeld genoemd. Met de CO2-kansenkaart is dit wensbeeld een stap dichterbij gekomen. Bij de ontwikkeling van de kaart waren ook woningcorporaties en de universiteit betrokken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×