GroenLinks handhaaft voordracht John Steegh

Op basis van nader onderzoek van de selectiecommissie handhaaft de fractie van GroenLinks de voordracht van John Steegh als wethouder. “De fractie is ervan overtuigd dat met John Steegh een bekwame en integere wethouder geleverd wordt aan het nieuwe College van B&W van Leiden,” zo laat commissie-voorzitter Hans van Egdom weten. Na de voordracht van John Steegh als wethouder voor GroenLinks zijn er beschuldigingen geuit door voormalig medewerkster Caroline Raat van het Hoogheemraadschap Rijnland met betrekking tot de integriteit van John Steegh in zijn functioneren als hoogheemraad.

Bij de beschuldigingen spelen er twee kwesties. Ten eerste het reisje naar Parijs dat zou worden georganiseerd in het kader van het afscheid van de Dijkgraaf en de Hoogheemraden. Van Egdom: “Door onzorgvuldige communicatie van het college is er in het jaar 2004 commotie en negatieve publiciteit ontstaan. Uiteindelijk is het reisje niet doorgegaan. De commissie concludeert dat deze gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient en niet past in de ideeën die GroenLinks heeft over het gebruik van door burgers opgebrachte belastinggelden. Gelet op het feit dat John Steegh hierover zijn spijt heeft betuigd, het reisje niet is doorgegaan en hij volgens zijn eigen verklaring een rol gespeeld heeft om het voorgenomen plan geen doorgang te laten vinden is de commissie van mening dat dit geen politieke doodzonde is”.

Ten tweede is er de rol die John Steegh gespeeld zou hebben in het arbeidsconflict tussen de voormalig medewerkster en haar werkgever. John Steegh zou volgens haar bedongen hebben dat zij niet meer op de juridische afdeling van Rijnland zou mogen werken. Zij heeft het handelen van John Steegh op de website van GroenLinks als onmenselijk en onrechtmatig aangemerkt. “De commissie heeft deze kwestie nader onderzocht, onder andere door het natrekken van referenties en het beoordelen van diverse documenten, en is tot de conclusie gekomen dat deze beschuldigingen onvoldoende onderbouwd zijn. De commissie heeft dan ook geen aanleiding om de integriteit van John Steegh in twijfel te trekken. Op basis van bovenstaande handhaaft de fractie van GroenLinks unaniem de voordracht,” aldus Van Egdom.

Caroline Raat, die de kwestie aanzwengelde, laat weten zich bij de uitkomst van het onderzoek neer te leggen. Wel betreurt ze het dat het onderzoek niet is ingegaan op alle door haar aangedragen zaken. “Bij het onderzoek is uitsluitend gekeken naar de vraag of de heer Steegh inderdaad ertoe had bijgedragen dat ik van genoemde afdeling moest vertrekken. Andere vragen, bijvoorbeeld die naar het snoepreisje of de verdere onderbouwing, waren uitdrukkelijk niet aan de orde. Omdat de tijd drong, kon geen uitgebreid onderzoek worden gedaan. Daarom koos de commissie ervoor geen dossieronderzoek te doen, hoewel ik het onderliggende dossier diverse malen ter bestudering heb aangeboden. Men besloot om “anonieme objectieve getuigen,” door mij en de heer Steegh aan te dragen, vragen te stellen. Ik denk dat zulke getuigen in dit soort kwesties niet bestaan. Ook wilden, konden of durfden een aantal mensen die ik heb verzocht te spreken, niet als anonieme getuige de commissie te woord te staan, waarvoor ik alle begrip heb,” aldus Raat.

Advertentie

Leiden havana


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×