Afvalinzameling binnenstad gewijzigd

De gemeente wijzigt vanaf 1 juli de avondafvalinzameling in het kernwinkelgebied. De afvalinzameling wordt uitgebreid met de Hooigracht, Hooglandse Kerkgracht, Kaasmarkt, Nieuwstraat, Middelweg en de Oude Rijn. Ervaring heeft geleerd dat dit in de rest van het kernwinkelgebied, waar al langer vier dagen per week ‘savonds wordt geveegd en afval wordt ingezameld, een schone en opgeruimde straat oplevert. Daarom gaat de gemeente ook in deze straten vier keer per week (maandag-, woensdag-, vrijdag-, en zaterdagavond) na winkelsluiting zowel bedrijfs- als particulier restafval ophalen. Op dinsdagen tussen 17.30 en 18.00 uur zal papier worden opgehaald, bedrijven die een contract hebben met de afdeling Bedrijfsafval van de gemeente, en inwoners kunnen dan hun papier aanbieden.

Tegelijk met het uitbreiden van de inzameling in het kernwinkelgebied wordt de huis-aan-huis inzameling van papier in de Leidse binnenstad opgeheven. Op dit moment wordt alleen in de binnenstad het oud papier nog huis-aan-huis ingezameld. In de rest van Leiden brengen de inwoners hun papier al geruime tijd naar de papierbak.

Bovendien heeft de gemeente geconstateerd dat veel aangeboden papier verwaait, wat tot zwerfafval leidt. Daarom wordt de huis-aan-huis papierinzameling, met uitzondering van de dinsdagavond in het kernwinkelgebied, in de binnenstad per 1 juli 2006 afgeschaft. Dit houdt in dat de meeste inwoners van de binnenstad vanaf die datum zelf hun papier naar de papierbak moeten brengen. De door deze wijziging ontstane personele capaciteit zal worden ingezet voor het verwijderen van afval rond wijkcontainers

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×