Gemeenten sturen brief naar Tweede Kamer over Schiphol

De gemeenten Leiden, Lisse, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen hebben een brief gestuurd aan de leden van de vaste kamercommissies voor Verkeer en Waterstaat en voor VROM. Vandaag vergaderen de commissies over het kabinetstandpunt over Schiphol. De gemeenten zijn lid van de commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). In de brief vragen de gemeenten de kamerleden zich te houden aan de door eerdere kabinetten gemaakte beloftes over gelijkwaardige bescherming en zich sterk te maken voor handhavingspunten in het buitengebied zoals beschreven in het advies van de Commissie Eversdijk.

Het kabinet is voor verruiming van de groeimogelijkheden van Schiphol door de, sinds 2003 bestaande, regels aan te scherpen in plaats van te versoepelen. De negatieve effecten van Schiphol voor het milieu wil het kabinet ondervangen door afspraken met de luchtvaartsector. Het buitengebied van Schiphol is belangrijk: hierin liggen aaneengesloten bebouwingen en diverse steden, waaronder Leiden. In het buitengebied wonen miljoenen mensen. De meeste mensen die ernstige hinder ondervinden van Schiphol wonen dan ook in het buitengebied.

Een belangrijk manco in de huidige regelgeving is dat zij, in tegenstelling tot de regelgeving van vóór februari 2003, de inwoners in het buitengebied niet wettelijk beschermt tegen vliegtuiggeluid. Om dit probleem te verhelpen adviseerde de Commissie Eversdijk de regering handhavingspunten in het buitengebied te plaatsen.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×