CDA-notitie "Welstand of Wanbeleid?"

Onder de titel “welstand of wanbeleid” presenteerde CDA-ers Jan-Jaap de Haan (fractievoorzitter) en Geerten Boogaard (duo-raadslid) gisteren een discussienota waarin het functioneren van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) centraal staat. “Adviezen van de ARK laten lang op zich wachten, zijn tegenstrijdig, betuttelend en voor mensen vaak niet te begrijpen” aldus De Haan en Boogaard. De ARK heeft grofweg drie werkvelden: Welstand, ruimtelijke kwaliteit in algemene zin en monumenten. De CDA-raadsleden onderzochten 50 bouwaanvragen in Leiden en analyseerde de uitspraak van de ARK hieromtrent. Een van de conclusies die beide Raadsleden trekken, is dat de uitspraken van de ARK vaak niet te begrijpen zijn voor de Leidse burgers. “Termen zijn vaak zo abstract dat de Leidse burger ze niet alleen niet begrijpt, maar er ook niets mee kan”.

Volgens De Haan zijn er betere en eenvoudigere middelen om inwoners op weg te helpen. Daarnaast moet er volgens de CDA’ers duidelijk gecommuniceerd worden met de bewoners waarom een plan is afgewezen en dient er een positieve advisering van de ARK naar de bewoners te zijn over hoe een plan kan worden aangepast zodat het wel goedgekeurd kan worden. “Dit gebeurt in veel gevallen helaas niet” aldus De Haan.

Een andere conclusie die getrokken wordt in “welstand of wanbeleid” is dat adviezen van de ARK regelmatig tegenstrijdig zijn met adviezen van andere gemeentelijke diensten. “Het CDA adviseert om niet vanuit één overheid twee tegenstrijdige voorwaarden aan inwoners te stellen. Waar veiligheid en welstand om voorrang strijden, hakt de overheid zelf de knoop door” aldus De Haan. “Bovendien”, zo vult hij aan, “moet de ARK niet meer discussiëren of iets een goed plan is en of iets mooi is, maar moet de vraag zijn of ARK vindt dat een plan binnen de grenzen van het toelaatbare blijft”. Daarvoor zijn duidelijke en voor iedereen toetsbare criteria cruciaal die volgens het CDA door de gemeenteraad vastgesteld dienen te worden. “Zeker als het gaat om standaardsituaties zoals een dakkapel”.

Naast de tegenstrijdigheid van de adviezen kan er tevens geconcludeerd worden dat de uitspraken van de ARK (vaak onbedoeld) willekeurig zijn. Ook is er dringende behoefte aan het versnellen van de afhandeling. “Om de snelheid van de afhandeling te vergroten, adviseren wij om dit soort eenvoudige bouwaanvragen ambtelijk af te handelen. Wanneer er heldere sneltoetscriteria zijn moet dit niet lastig zijn” aldus Boogaard.

Tenslotte zo stelt De Haan, is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met benoemingen van leden van de ARK. “Het beeld dat veel mensen hebben van de ARK is een beeld van ‘zakkenvullers’ en ‘politieke vriendjes van de wethouder’.” Juist het beeld van ‘vier handen op één buik’ moet volgens de Haan worden voorkomen. “Daarnaast” zo vult Boogaard aan,”is het belangrijk dat een substantieel deel van de leden van ARK uit Leiden komen of affiniteit met de stad hebben. Kennis van de lokale situatie is cruciaal anders kunnen uitspraken van de ARK als bijzonder onrechtvaardig overkomen”.

De Haan en Boogaard hebben de nota geschreven om een discussie te beginnen over het functioneren van de ARK. “Hierbij erkennen wij dat het CDA medeverantwoordelijkheid draagt voor het huidige beleid. De CDA fractie heeft ingestemd met de benoeming van de leden van de ARK en met de huidige welstandsnota. Mede om die reden hebben wij deze notitie geschreven waarmee wij de verantwoordelijkheid nemen om het huidige beleid te verbeteren” aldus De Haan.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×