Rijnland bereidt maatregelen voor vanwege droogte

De aanhoudende droogte is voor het hoogheemraadschap van Rijnland aanleiding extra maatregelen voor te bereiden. Of deze maatregelen ook echt nodig zijn is afhankelijk van de weersverwachting, de afvoer van de Rijn en het chloridegehalte in de Hollandsche IJssel. De weersverwachting voor de komende tien dagen laat weinig verandering zien. Het blijft droog en warm, zonder neerslag van betekenis. Dat geldt voor het hele stroomgebied van de Rijn. Als gevolg van het uitblijven van neerslag in het stroomgebied van de Rijn zal het peil van de Rijn, de afvoer, steeds lager worden. Wanneer de omstandigheden niet veranderen zal de Rijnafvoer bij Lobith in de loop van de volgende week het kritieke punt van 1100 m3/s bereiken.

Het gevolg hiervan is weer dat het zeewater met de getijdenbeweging verder het land binnendringt: de zogenaamde zouttong. De afvoer van de Rijn is dan namelijk niet voldoende om het binnendringen van het zeewater tegen te gaan. Voor Rijnland is dit het moment om extra maatregelen te treffen. Te denken valt aan het aanvoeren van water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal, de zogenaamde KWA (kleinschalige water aanvoervoorzieningen).

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×