Volkstuinders vrezen voortbestaan in Oostvlietpolder

Mensen die een volkstuin hebben in de Oostvlietpolder zijn er niet zeker van of zij deze kunnen behouden. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in april moet de provincie Zuid-Holland het bestemmingsplan Oostvlietpolder nu goedkeuren en heeft zij een concept-advies opgesteld waar bezwaar tegen aangetekend kan worden. In dit concept-advies concludeert de provincie dat de inrichtingsplannen voor de volkstuinen passen binnen het bestemmingsplan. Tegelijkertijd vindt de provincie dat de bestemming ‘RV’ (=volkstuinen) in strijd is met de planvoorschriften en o.a. de Nota Ruimte.

De provincie heeft nu het voornemen de goedkeuring aan de bestemming “Recreatie” en de aanduiding “RV” te onthouden en zet hiermee het voortbestaan van de volkstuincomplexen op het spel. Deze complexen liggen er al ruim 40 jaar en verblijfsrecreatie is al jaren toegestaan. Al eerder heeft D66 Leiden over deze kwestie bij het college om opheldering gevraagd.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×