Invoering elektronisch reisdocument

Op 26 augustus wordt in het kader van nieuwe Europese richtlijnen het elektronische reisdocument ingevoerd. Alle nieuw verstrekte paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten worden vanaf die datum voorzien van een chip die unieke persoonsgebonden kenmerken bevat. Aan de hand van deze chip kan de identiteit van de houder van het document vastgesteld worden. Deze nieuwe technologie moet misbruik van identiteitspapieren tegengaan en is ook van belang bij de bestrijding van terrorisme.

Door de invoering van het nieuwe elektronische document worden er wel strengere eisen gesteld aan de pasfoto op het document, zo mag men bijvoorbeeld niet meer lachend op de pasfoto staan. Uitgebreide informatie over de kwaliteitseisen die aan een pasfoto worden gesteld is hier te vinden. De prijs van een paspoort wordt als gevolg van de veranderingen verhoogd, in Leiden gaat een paspoort vanaf 26 augustus EUR 47,45 kosten. Alle in omloop zijnde reisdocumenten blijven geldig tot de geldigheidsduur is verstreken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×