Leiden krijgt ruim 5 ton voor projecten

Vier subsidieaanvragen die de gemeente in het kader van de regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) had ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid zijn gehonoreerd. Dit houdt in dat Leiden ruim 5 ton ontvangt voor projecten in Leiden Zuidwest, de Stevenshof, Slaaghwijk en Leiden Noord. Het is bijzonder dat alle vier de Leidse aanvragen zijn gehonoreerd, omdat landelijk de helft van de aanvragen is afgewezen. De Bos-regeling heeft als doel de samenwerking tussen sportverenigingen, welzijnsorganisaties en scholen te verbeteren.

De samenwerking moet gericht zijn op het terugdringen van achterstanden in het onderwijs en welzijn, op overlast door jongeren en op sport, opvoeding en gezondheid. De projecten worden voor de helft gefinancierd door VWS, de andere helft moet door de gemeente zelf worden betaald. Aan de Leidse aanvragen is meegewerkt door veel partners uit de stad, zoals sportverenigingen, welzijnsinstellingen, wijkverenigingen, scholen en speeltuinverenigingen. Deze partners én de jongeren zijn ook intensief betrokken bij het verder invullen van de projecten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×