In een oplage van 15.000 werd The Leiden Times onlangs verspreid onder belangstellenden. De 'dummy' leverde volgens Van Bochove veel positieve racties op.

Kamer van Koophandel wil nieuw regionaal medium

In opdracht van de Kamer van Koophandel heeft het Leidse onderzoeksbureau Blaauwberg onderzocht of er behoefte is aan een nieuw regionaal kwaliteitsmedium dat zich richt op hoger opgeleiden. Het antwoord is volgens Blaauwberg-directeur Aart van Bochove een volmondig ja. Afgelopen donderdag werd er bij de KvK de conferentie ‘The Leiden Times‘ aan gewijd. Vertegenwoordigers van onder andere de Leidse media, de gemeente Leiden en de Universiteit gingen met elkaar in gesprek over het Leidse medialandschap. Al snel bleek dat niet alleen de Kamer van Koophandel vindt dat hoger opgeleiden niet voldoende aan hun trekken komen. Ook de ‘Stadspartners’, waarin gemeente, Universiteit, ROC en tal van andere organisaties samenwerken, bleken tot die conclusie te zijn gekomen en omarmen het initiatief.

De bestaande media richten zich volgens de onderzoekers niet voldoende op het grote aantal hoger opgeleiden dat in Leiden woont. Leiden heeft, na Utrecht, de meeste hoger opgeleiden van Nederland. Verdiepende artikelen op het gebied van cultuur en wetenschap zijn in de bestaande media schaars. Ook artikelen in het engels worden node gemist.

Volgens Van Bochove zijn er in onze regio geen investeerders te vinden die de benodigde miljoenen voor een nieuwe regionale krant op tafel willen leggen. Daarom wordt nu onderzocht of er op een andere manier in de leemte kan worden voorzien. Daarbij wordt onder andere gekeken naar een website ondersteund door een nieuw weekblad. Ook het samengaan van Universitair weekblad De Mare en de Kamerkrant (van de Kamer van Koophandel) is een optie die bekeken wordt.

Leiden leidentimes


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×