Citypartners zetten in op nieuwe Leidse krant

Leiden Nieuwsweek. Dat is de naam van het nulnummer van een nieuw huis-aan-huisblad, samengesteld door de gemeente Leiden en de partners uit het Netwerk Citymarketing. De uitgave betekent niet dat de citypartners zich op het terrein van de media storten. “Het is bedoeld om een discussie aan te zwengelen”, aldus spreekbuis Robert Strijk. De nieuwe krant, tot stand gekomen onder leiding van een projectleider van de gemeente, moet in zijn ogen het gat opvullen tussen de huidige huis-aan-huis bladen en het Leidsch Dagblad.

De enkele honderden proefexemplaren zijn verspreid onder raadsleden, b&w, marketingafdelingen van alle deelnemers in het Netwerk Citymarketing en onder bedrijven. “Het Leidsch Dagblad wordt steeds minder gelezen en richt zich niet op de hoger opgeleide kenniswerker. Huis-aan-huis bladen worden weliswaar goed gelezen, inhoudelijk spreken die deze doelgroep ook minder aan”, aldus Strijk.

Leiden Nieuwsweek is gedrukt in full colour en bevat onder andere artikelen over de Wetenschapsdag, de Startersdag van de Kamer van Koophandel en het Leids woordenboek. Er is ruimte voor de Uitagenda en de gemeenteberichten. Dat laatste is opvallend, deze worden tot nu toe gepubliceerd in de Stadskrant, als onderdeel van de vrijdageditie van het Leids Nieuwsblad. Het stopzetten van die constructie is volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet aan de orde. Leiden Nieuwsweek is weliswaar uitgegeven door Holland Combinatie, uitgever van concurrent Witte Weekblad, maar dat zegt niets over de definitieve invulling. Strijk:“Wij zijn ook in gesprek met andere partijen, waaronder de uitgever van de huidige Stadskrant Buijze Pers.” Willem Buijteweg, hoofdredacteur bij die Noordwijkse uitgever, bevestigt dat. “Dit is natuurlijk een bedreiging voor onze huidige positie, reden voor ons om te werken aan een eigen concept. Dat bespreken we binnenkort met de initiatiefnemers.”

In december is de eerste evaluatie van het nulnummer met betrokken partijen. Strijk roept professionele partijen op om daar een bijdrage te leveren. “Daar is Leiden Nieuwsweek juist voor bedoeld. Het platform wil uiterlijk april 2008 vaststellen welk draagvlak er is voor een dergelijke krant en zicht hebben op bijdragen van deelnemers.”

Een nieuwe krant dus voor de stad. Het nulnummer werd onder andere verspreid onder raadsleden. Hoe zien zij deze ontwikkeling? D66 politicus Paul van Meenen ziet er niets in. “Wat huis-aan-huis bladen betreft zijn we in Leiden al goed voorzien. Daarbij zet ik grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van een redactie die wordt betaald door partijen in de stad. Ik zie veel meer in lokale televisie. Bij Sleutelstad bijvoorbeeld.” CDA-er Jan Jaap De Haan ziet in het initiatief aanleiding om het in zijn ogen versnipperde Leidse medialandschap aan de kaak te stellen. “We hebben hier al drie huis-aan-huis bladen, een dagblad dat op half zeven hangt en twee radiozenders. En ze boren allen dezelfde advertentiemarkt aan. Ik zie meer in een bundeling. Dat geeft meer armslag om de kwaliteit ook op een hoger niveau te krijgen”. Greetje van Gruting(VVD) nam namens de raad het eerste exemplaar in ontvangst. Zij ziet kansen voor de krant, maar dan als extra communicatiemedium voor de citypartners en niet zozeer als onafhankelijke krant. “En laat het er vooral goed uitzien, niet zoals die ouderwetse Stadskrant van nu!”

Leiden leidentimes


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×