GroenLinks wil verruiming langdurigheidstoeslag minima

In juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat gemeenten meer ruimte geeft om langdurigheidstoeslag te geven aan mensen met een uitkering. GroenLinks heeft het college van B en W gevraagd om hier snel uitvoering aan te geven. Langdurigheidstoeslag is bedoeld voor mensen tussen de 23 en 65 jaar die langer dan vijf jaar moeten rondkomen van een uitkering en geen kans maken op een baan. Het is aan de gemeenten om te beslissen wie voor een toeslag in aanmerking komt en hoe hoog de toeslag is. Het recht op de toeslag vervalt niet meteen als de uitkeringsgerechtigde in een heel kort tijdsbestek een klein bedrag bijverdient.

Door gemeenten ruimte te geven soepeler met de toeslag om te gaan, worden bijstandsgerechtigden niet meer belemmerd te proberen om aan de slag te komen. Immers, als de poging mislukt zijn ze niet meteen hun toeslag kwijt. De gemeenten beslissen zelf over de individuele invulling van de regel. In Den haag is inmiddels besloten om minima die tot maximaal € 3.820,- hebben bijverdiend, aanspraak te laten maken op het extraatje. Hierdoor kunnen meer minima aanspraak maken op de langdurigheidtoeslag. Wethouder Paul Jonas zal vandaag in de commissie Werk en Financiën pleiten voor snelle invoering van de verruiming van de langdurigheidstoeslag.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×