Wijkvereniging Roomburg opgericht

Onlangs is de Wijkvereniging Roomburg officieel opgericht. De jongste wijkvereniging van Leiden behartigt de belangen van de bewoners van de wijk Roomburg. Al vóór de oprichting hebben meer dan 100 bewoners zich opgegeven als lid. Nu meer dan de helft van de wijk Roomburg opgeleverd is, groeit het aantal bewoners en neemt de wijk zijn uiteindelijke vorm aan. Daarom heeft een aantal bewoners nu het initiatief genomen tot de oprichting van een wijkvereniging.

Via de website www.wijkroomburg.nl en een uit te geven wijkkrant gaat de vereniging informatie geven aan haar leden. Naast nieuwsberichten en foto’s biedt de website mogelijkheden om discussies te voeren in het forum. Ook kunnen wijkbewoners zich via de site aanmelden als lid van de vereniging.

Een belangrijke taak van de wijkvereniging is het onderhouden van de contacten met overheidsinstanties en omliggende wijkverenigingen. Zo wordt ieder kwartaal overleg gevoerd met de gemeentelijke projectleider voor Roomburg en met de wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen. Doel van dat overleg is het behartigen van gezamenlijke belangen, maar ook het vergaren van informatie over de wijk. Een eerste resultaat van dit overleg is bijvoorbeeld een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de wijk, zonder aantasting van de hoeveelheid groen.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×