Foto: Ron Favier

WMO-markt in Leids Volkshuis druk bezocht

Vanaf 1 januari 2007 treedt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking en dat betekent voor velen die hiervan afhankelijk zijn dat er nogal wat gaat veranderen. Mede hierom was er maandagmiddag in het Leidse Volkshuis een informatiemarkt georganiseerd om de nieuwe mogelijkheden over het voetlicht te brengen. Wethouder Gerda van den Berg (PvdA/Onderwijs en Zorg)opende om 13.30 uur de informatiemiddag. Zeer veel ouderen en slechtzienden waren naar het Leidse Volkshuis getogen om zich te laten informeren over de op til zijnde veranderingen. Naast de informatiemarkt stonden er vijf workshops op het programma.

Belangstellenden konden kennismaken met de nieuwe directeur van de Stichting Radius, de heer Frank de Rooij, nadat Verlaan vorige week bij deze organisatie vertrok. In deze workshop werd verteld welke nieuwe producten Radiuns momenteel voor haar achterban ontwikkelt. Frits van Oosten van de Stichting Libertas, die diensten aanbiedt op het gebied van zorg, wonen en welzijn, vertelde hoe de WMO gaat uitpakken voor bewoners van de zorgcentra Lorentzhof, Rijn en Vliet, Robijnhof, Van der Willigenhof en Zijloever. Mevrouw Verlinden van V-Care legde uit hoe het Persoongebonden Budget na volgend jaar vorm kan krijgen. Thuiszorg Groot Rijnland liet een film zien waarin uitgebreid de mogelijkheden van thuiszorg werden belicht. De afdeling Zorg en Welzijn van de Dienst Cultuur & Educatie van de Gemeente Leiden gaf tot slot een toelichting op de WMO-verordening en de wijze waarop deze in Leiden gaat worden uitgevoerd. En natuurlijk werd er onder het genot van een gratis drankje in de foyer nog heel wat nagesproken, niet alleen met de inleiders, maar ook met lotgenoten. Kortom, voor de meeste bezoekers was het een zeer geslaagde middag.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×