Juridische kwaliteit Gemeente Leiden niet 'in control'

De kwaliteit van de juridische dienstverlening van de Gemeente Leiden laat te wensen over. Tot grote risico’s voor de Gemeente Leiden heeft dat tot op heden niet geleid, maar daar horen we wel rekenig mee te houden. Onze risico’s zijn niet afdoende afgedekt. De juridische dienstverlening is gewoon niet ‘in control’ en dat baart ons zorgen. Dat zei burgemeester Henri Lenferink na afloop van de vergadering van B & W van vandaag. In 2005 is een gemeentebreed onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop binnen de gemeente gezorgd wordt voor voldoende juridische kwaliteit van producten en diensten. De conclusie hieruit luidt, dat de organisatie te weinig aandacht besteedt aan de relatie tussen juridische en andere kwaliteitsaspecten, zoals risico’s voor de gemeente en klantgerichtheid. De gemeentesecretaris heeft nu opdracht gekregen voor 1 januari 2007 met een gemeentebreed juridisch kwaliteitsplan te komen, waarin de aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen.

Er moet een kwalitietsplan komen, er moet een risicoanalyse worden uitgevoerd en de resultaten van de uitvoering van kwaliteitsmaatregelen moeten gemonitord worden. Om de juridische kwaliteit op te krikken moet er ook qua personele bezetting meer formatie komen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×