Sporttarieven gaan 5 tot 6 procent omhoog

Sportwethouder Raymond Keur (SP) voert voor 2007 een verhoging van de tarieven voor het gebruik van Leidse sportaccommodaties door aan de sportverenigingen van 5 procent en zelfs 6 procent voor de huur van de zwembaden. Na enkele jaren achtereen geconfronteerd te zijn geweest met een jaarlijkse verhoging van 0,75 % komt deze plotse extra verhoging in de sportwereld keihard aan. De sportverenigingen zijn inmiddels van de verhoogde sporttarieven op de hoogte gesteld. Ook de Leidse Sportfederatie is van tevoren ingelicht en stond beslist niet te juichen van de verhogingen. Veel sportverenigingen zullen zich nu genoodzaakt zien hun contributies te verhogen.

De nu meer dan trendmatige verhoging van de sporttarieven is volgens Keur nodig omdat de huidige tarieven niet meer stroken met loonontwikkelingen en gestegen energiekosten. Keur:”Jarenlang zijn de tarieven voor sportaccommodaties slechts trendmatig verhoogd en nu was een inhaalslag echt nodig.” Jaarlijks is er een exploitatietekort op de begroting van 230.000 euro. De verhoging van de sporttarieven levert sportwethouder Raymond Keur in 2007 ongeveer 115.000 euro op, waardoor de tekorten op sport net iets onder de 100.000 euro zullen komen. Een nieuwe verhoging van de sporttarieven voor 2008 is daarom geenszins uitgesloten. Door de exploitatietekorten van zwembad De Zijl terug te dringen, het aantal deelnemers dat zwemonderwijs geniet uit te breiden en het te hoge ziekteverzuim bij het Sportbedrijf Leiden grondig aan te pakken denkt Keur de verhogingen in 2008 te kunnen beperken. “Ik hoop dat het door deze maatregelen niet nodig zal zijn het laatste gat te dichten met opnieuw een verhoging voor de sportaccomodaties in 2008.”

Op z’n vroegst in 2008 denkt sportwethouder Keur met een meer doorzichtige sporttarievenstructuur te komen en zal gestudeerd gaan worden op een nieuwe methode om met sporttarieven om te gaan. Keur heeft gekeken naar de tarieven van zwembaden in Leiderdorp en Oegstgeest en komt tot de conclusie dat Leiden toch nog goedkoper is dan in de randgemeenten. Uit een benchmark in 2007 moet blijken of de gemeente ten opzichte van andere gemeenten redelijke prijzen voor de huur van sportaccommodaties aan de spoertverenigingen doorberekend. Leidenaars met een minimuminkomen hoeven overigens niet te vrezen dat de eventuele verhoging van contributies ook voor hen vergaande consequenties heeft en mogelijk zelfs kan betekenen dat zij hun sportuurtjes moeten laten schieten omdat zij het niet meer kunnen betalen.

 In het kader van het Leids minimabeleid blijft het mogelijk voor mensen die krap bij kas zitten gratis te sporten. Dat was overigens ook wel een van de voorwaarden die de Leidse Sportfederatie stelde aan wethouder Keur. Veel bestuurders van sportverenigingen mokken inmiddels over de verhoging omdat deze niet in verhouding staat tot de dienstverlening die het Sportbedrijf Leiden biedt. Door een ziekteverzuim van rond de 10 % bij deze gemeentelijke dienst is er zelfs sprake van achterstallig onderhoud. Aan leden is een contributieverhoging moeiljk te verkopen omdat er weinig tastbaars tegenover staat. Daartegenover staat een trend waarin bestuurders denken dat het lucratiever voor hun vereniging kan zijn wanneer de sportaccommodatie geheel in eigen beheer wordt geexploiteerd. Zij denken goedkoper uit te zijn zonder inmenging van het Leids Sportbedrijf door zelf het onderhoud te bekostigen, hetzij door vrijwilligers hetzij door goedkopere contracten af te sluiten bij concurrerende bedrijven.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×