Grote groep Leidenaars bezoekt zusterstad Toruñ

Ook dit jaar weer brengt een grote groep Leidenaars in de herfstvakantie een bezoek aan zusterstad Toruñ in Polen. De ruim 50 deelnemers hebben voor het bezoek een busreis van 18 uur over. De reis wordt georganiseerd door de stichting Stedenband Leiden-Toruñ. Doel van de reis is kennismaking met Polen en Toruñ en vooral het leggen van contacten. De contacten komen tot stand door toedoen van de zeer actieve vrijwilligersorganisatie in Toruñ die de stedenband met Leiden onderhoudt. Naast een ontvangst door de gemeente Toruñ en een gemeenschappelijke excursie heeft elke deelnemer afspraken op zijn of haar vak- of interessegebied.

Er gaan vertegenwoordigers van vele Leidse instellingen en organisaties mee. Ook gaat een groep jonge toneelspelers van de Jeugdtheaterschool aan de Haagweg mee naar Toruñ om daar een uitvoering te geven en een workshop te houden, samen met de jeugdtheaterschool STUDIO P uit Toruñ. STUDIO P was afgelopen juli in Leiden om hier een voorstelling te geven. Namens de gemeente nemen wethouder John Steegh en raadslid Hilde Jansen deel aan het bezoek. Zij zullen zich in Toruñ oriënteren op onderwerpen als openbaar vervoer, verkeersinfrastructuur, milieu, burgerparticipatie en de sociale kant van het gemeentelijk beleid.

Deelnemers vanuit de Leidse stedenbandstichting zorgen voor de begeleiding. Hieronder is ook oud-gemeentesecretaris Bob Lodder, die dit jaar het bijzondere feit herdenkt dat hij 25 jaar geleden voor de eerste maal naar Toruñ reisde, als bestuurslid van toen opgerichte stichting ‘Regio Leiden Helpt Polen’.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×