Motie CDA/VVD over Stadsgehoorzaal verworpen

VVD en CDA hebben deze week bij monde van CDA-raadslid Moniek van Sandick een motie ingediend over de verbouwing van de Stadsgehoorzaal. Omdat het budget voor de verbouwing en uitbreiding niet toereikend blijkt te zijn, zijn CDA en VVD bang dat er aan het inmiddels vastgestelde ontwerp, inclusief de tweede concerrtzaal, gemorreld gaat worden. Wethouder Marc Witteman heeft in de raadscommissie al voorgesteld de tweede concertzaal uit het ontwerp te willen schrappen om geld uit te sparen voor de realisatie van de rest van de plannen rond de Stadsgehorzaal. PvdA, SP, GroenLinks, Christen Unie en Stadspartij Leiden Ontzet torpedeerden de motie van CDA en VVD.      

De komende twee maanden wordt door het College van B & W bekeken hoe een oplossing kan worden gevonden voor dit ontstane tekort. Stadsgehoorzaaldirecteur Petra Unger is hogelijk verbaasd over de opstteling van het College en stelt dat de exploitatie van de Stadsgehoorzaal zonder een tweede zaal onmogelijk wordt.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×