VVD stelt veertien schriftelijke vragen over Lakenhal

VVD-raadslid Arend-Jan Sleijster heeft deze week veertien schriftelijke vragen gesteld aan het College van B & W over de renovatie van Stedelijk Museum De Lakenhal. De raadscommissie Cultuur en Educatie heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan De Lakenhal en ook ter plekke om opheldering gevraagd. In haar verkiezingsprogramma heeft de VVD-Leiden aangekondigd dat zij De Lakenhal wil uitbreiden en dat bovendien de omgeving grondig wordt opgeknapt. Eerder deze week maakte het College al bekend dat zij voorenmens is de directie van De Lakenhal toestemming te verlenen een gedeelte van de collectie af te stoten.  

De VVD wil in het kader van de Europese aanbesteding onder andere weten hoeveel Europese architecten zich tijdig hebben ingeschreven en inmiddels zijn uitgenodigd tot inschrijving of deelname. Wanneer heeft die selectie plaatsgevonden en op welke gronden? Welke architect is naar de mening van de jury het meest geschikt om de renovatie en uitbreiding van De Lakenhal daadwerkelijk uit te voeren? Hoe is die besluitvorming eigenlijk verlopen? Mag de Leidse bevolking hier ook kennis van nemen? Hoe zit het met de plannen rond het Kijkplein? Is het budget toereikend of hebben we hier te maken met een tweede Stadsgehoorzaal-soap? Wanneer verwacht het College met de bouw te beginnen? Los van de vragen van de VVD loopt er momenteel ook een onderzoek naar het Nobelcomplex in de Lange Scheistraat, waar mogelijk een nieuwe poptempel gaat verrijzen. Die ruimte komt dan uiteraad niet ter beschikking van De Lakenhal. Raadslid Aad van der Luit (D66) zou wel eens willen weten wat voor afspraken hierover ooit gemaakt zijn en wil een bestemmingsplan op tafel zien.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×