Veel bewoners tegen afsnoepen stukje Leidse Hout

Bij de gemeente zijn 130 bezwaarschriften binnengekomen tegen de uitbreiding van basisschool Woutertje Pieterse aan de Houtlaan. Dat aantal meldt het Leidsch Dagblad vandaag. Buurtbewoners zijn bang dat de uitbreiding van Woutertje Pieterse een precendentwerking heeft en in de toekomst nog verder gaat groeien en dat er daardoor steeds weer een stukje groen van het Leidse Hout moet worden opgeofferd. Ook de verkeersveiligheid blijft een punt van zorg voor ouders, personeel en buurtbewoners.

Toenmalig onderwijswethouder Ruud Hessing heeft destijds een dubbelbesluit genomen. Ondanks eerdere mondelinge toezeggingen van wethouder Alexander Pechtold heeft Hessing bepaald dat Woutertje Pieterse deze keer nog mag uitbreiden, maar dat er dan een dubbel slot op Woutertje Pietserse komt. Op de korte termijn een ja voor uitbreiding, voor de langere termijn defintief nee. Voordat het huidige College van B & W in november een definitief besluit neemt wil onderwijswethouder Gerda van den Berg de bezwaarmakers graag horen.

Witte scholen in Leiden krijgen steeds meer leerlingen van buiten hun wijk. Buurtbewoners zien die ontwikkeling met lede ogen aan en niet alleen bewoners van het Houtkwartier. Ook buurtbewoners van de Lorentzschool in de Professorenwijk hebben bezwaren tegen de uitbreiding van de basisschool. De St. Josephschool aan de Oppenheimerstraat heeft ook uitbreidingsplannen. Plannen voor een brede school in Leiden-Noord verkeren in een ver gevorderd stadium. Rond alle plannen rijst verzet. Een integraal onderwijsbeleid is er nog niet. In Leiden is duidelijk sprake van een witte vloed. Scholen die goed scoren hebben een grote aantrekkingskracht op ouders. En vaak zijn dat witte scholen in de duurdere wijken van de stad. Bovendien mogen ouders zelf bepalen op welke school zij hun kind plaatsen. De gemeente kan hier wel stimulerend in optreden, maar kan niet haar wil opleggen, dat blijft moeilijk. Ook in de politiek wordt hier zeer verschillend over gedacht. Wanneer uitbreiding van een school op de agenda van de gemeenteraad staat kan altijd op een volle publieke tribune worden gerekend.  

Er is veel achterstallig onderhoud van schoolgebouwen die rond de jaren zestig als paddenstoelen uit de grond kwamen. Hiervoor is veel geld nodig en dat heeft het college nu ook hoog op de agenda staan en voor enkele renovatieplannen geld opzij gezet.     

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×