College ziet niets in extra publicaties bouwvergunningen

In antwoord op schriftelijke vragen van de D66 raadsleden Aad van der Luit en Peter Bootsma heeft het College van B & W geantwoord geen heil te zien in een Leids experiment waarbij rond nieuw- en verbouwlocaties de bouwvergunning is aangeplakt aan bijvoorbeeld het hek. Bij onze zuiderburen is een dergelijk systeem wel gangbaar en D66 leek het vanuit een idee van meer openheid een goede gedachte de bouwvergunning ook zichtbaar aanwezig te laten zijn op de bouwplek zelf. Nu kunnen belangstellenden de benodigde informatie slechts terugvinden op de gemeentesite en in de kleine lettertjes in De Stadskrant, maar de bezorging hiervan laat nog al eens te wensen over, zo vindt D66.     

Het College van B & W vindt dat de berichtgeving over verleende bouwvergunningen op zich voldoende is. De Stadskrant is op verschillende plaatsen op te halen wanneer deze onverhoopt niet bezorgd is. Op zich wil het College zich wel inspannen om de informatievoorziening rond majeure bouwprojecten verder uit te breiden maar meent dat het voorgestelde plan van D66 daarin geen soelaas biedt. Zij ziet er geen meerwaarde in al vindt zij de Belgische aanpak wel sympathiek.

In Nederland geldt een andere wetgeving op het gebied van bouwvergunningen dan bij onze zuiderburen waardoor het ophangen van een plakkaat op de bouwplek hier ook een andere juridische uitwerking kan hebben. Omdat een bouwvergunning verschillende stadia kent zou een dergelijk plakkaat op de bouwplek steeds moeten worden aangepast. Dat kan weer verwarring bij de burger scheppen en bovendien kost het veel geld en inspanning van bouwambtenaren.

Een bouwvergunning kent verschillende stadia als aanvraag, aanhouding, zienswijze, terinzagelegging, bezwaar, beroep, hoger beroep en dat zou betetekenen dat er in elke fase een nieuw bericht opgehangen zou moeten worden. Een niet op de juiste tijd geplaatst bericht op het hek kan vervelende consequenties met zich meebrengen. Dat gaat het College net iets te ver. D66 beraadt zich over de nu ontstane situatie.  

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×