Nieuw parkeerbeleid verkeerd in de media gekomen

De berichtgeving over een nieuw parkeertarievensysteem voor grotere auto’s heeft vanochtend in medialand voor de nodige commotie gezorgd. De aanleiding vormt een artikel hierover in De Telegraaf waarin wethouder Steegh, niet gehoord is en dus zijn plannen niet volledig uiteen heeft kunnen zetten, waardoor de berichtgeving alleen op een brief gebaseerd is. De Telegraaf basert haar berichtgeving over de parkeertarifering op een artikel in het Leidsch Dagblad, die zich weer baseert op een brief van de gemeente. Ten stadhuize is de paniek behoorlijk groot. De redactie van Sleutelstad.nl had vanochtend kennis genomen van het gewraakte bericht in De Telegraaf en het weekblad Quote , het aangepast, en het vervolgens als belangrijk bericht direct aan onze lezers doorgegeven. Omdat het College van B & W deze week op herfstreces is konden wij de wethouder niet persoonlijk om een reactie of toelichting vragen.

De Gemeente vraagt ons nu de aanvulling op de verkeerde berichtgeving op te nemen op onze site. De communicatiemedewerker van wethouder John Steegh heeft in aller ijl een aanvullend persbericht naar alle media laten uitgaan. Wat is er volgens de gemeente aan de hand? In De Telegraaf van vandaag staat op pagina 7 een artikel met als kop: ‘Plan van Leiden: Parkeren duurder voor hoge inkomens’. In dit artikel wordt de suggestie gewekt dat de gemeente Leiden momenteel studeert op een nieuw betalingssysteem voor de parkeervergunningen gebaseerd op de hoogte van het inkomen. Volgens De Telegraaf zouden inwoners van Leiden meer voor hun parkeervergunning moeten betalen als ze een grote auto hebben of een bovenmodaal inkomen verdienen. Dit artikel in de Telegraaf is helaas onjuist.

De eindredactie van de Telegraaf heeft de reactie van de gemeente Leiden uit het artikel verwijderd. Er zijn bij de gemeente Leiden gesprekken gaande over de aanpassing van het parkeerbeleid in de brede zin van het woord. Maar er wordt niet gesproken over verschillende tarieven voor parkeervergunningen bijvoorbeeld op basis van inkomen.

Verantwoordelijk wethouder John Steegh is van mening dat onderscheid op basis van inkomen volstrekt onmogelijk is op basis van de geldende regelgeving. De Telegraaf heeft haar artikel onder andere geschreven op basis van een kort artikel in het Leidsch Dagblad van dinsdag 24 oktober over dit onderwerp. In dit artikel wordt verwezen naar een brief van de gemeente Leiden. In deze brief wordt alleen in zijn algemeenheid melding gemaakt van het feit dat de gemeente momenteel onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om het parkeerbeleid aan te passen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×