CDA stelt vragen over persoonsgebonden budget

Moniek van Sandick, CDA-raadslid, heeft het College van B & W schriftelijk om opheldering gevraagd over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning die per 1 januari 2007 van kracht wordt. Vanaf dat moment wordt de uitvoering hiervan een gemeentelijke aangelegenheid. Zij vraagt zich onder andere af of de voorlichting over de veranderingen door de gemeente wel optimaal is. Het discussiepunt bij de behandeling van de Leidse verordening WMO was het Persoonsge­bon­den Bugdet (PGB). Via een amendement is de verordening aangepast. Hierdoor zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van een PGB verruimd.

De gemeente Leiden is inmiddels begonnen met de voorlichting over de WMO. De CDA-fractie valt op dat de keuzemogelijkheid voor burgers voor een PGB daarbij volledig wegvalt. In de vergadering van de commissie Onderwijs & Samenleving van 10 oktober 2006 heeft de CDA-fractie de verantwoordelijk wethouder verzocht op dit punt zorgvuldiger te zijn. Sindsdien heeft het CDA echter ontdekt dat ook de website van de gemeente Leiden niets over de mogelijkheid voor langdurig zieken en gehandicapten om zorg zelf te regelen vermeldt.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×