Gemeente ontstemd over artikel Trekvaartplein in LD

Het college van B&W is verbaasd en ontstemd over het artikel ‘Leiden wil kleinere kampen’ in het LD van gisteren. Wethouder Witteman werd afgelopen vrijdag door de krant benaderd met een aantal vragen over Roomburg: “Waarom 15 in plaats van 30 standplaatsen en waar worden de andere 15 standplaatsen gerealiseerd?”. Volgens de gemeente heeft wethouder Witteman van Ruimtelijke Ordening en Wonen deze vragen beantwoord maar op geen enkele wijze een verband gelegd met de lopende procedure ten aanzien van het woonwagencentrum Trekvaartplein. Het college betreurt het volgens de gemeente dan ook dat het LD zelf dit verband heeft gelegd en zodoende suggereert dat het college reeds een besluit heeft genomen.

“Op dit moment vindt er een constructief overleg plaats tussen de gemeente en het bestuur van de bewonersvereniging Trekvaartplein over de mogelijkheden om te komen tot herstructurering van het woonwagencentrum Trekvaartplein. Het college wil nog voor Kerstmis een besluit nemen over de toekomst van het Trekvaartplein, waarbij er naar de mening van het college twee opties zijn: deconcentratie of herstructurering”.

Het college laat weten grote waarde te hechten aan de inbreng van en de samenwerking met het bestuur van de bewonersvereniging Trekvaartplein en wil het lopende overleg op een goede wijze afronden. “Daarom is het belangrijk duidelijk te stellen dat er door het college nog geen enkel besluit is genomen over de toekomst van het Trekvaartplein”.

Advertentie

Leiden Trekvaartplein


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×