Kobus Descendre kwam de raadsleden vooral vragen om werk te maken van het oplopende tekort aan standplaatsen voor de kinderen van de bewoners. (Foto's/video: Chris de Waard).

Herinrichting Trekvaartplein bijna afgerond, nu nog een buurthuis

Een dikke 8,5 jaar geleden werd begonnen aan de plannen voor de herinrichting van het Trekvaartplein. Inmiddels is het woonwagenkamp op de laatste twee standplaatsen na helemaal opnieuw aangelegd en ingedeeld. De heeft wel wat gekost. Niet alleen extreem veel overleg, maar ook een slordige 17 miljoen euro. Das geld is opgebracht door de gemeente, het rijk en de woningbouwcorporaties Portaal en, in mindere mate,  De Sleutels.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over de herinrichting van het Trekvaartplein en realisatie van een multifunctionele buurtvoorziening ter vervanging van buurthuis De Rolleman dat op ‘het kamp’ altijd een belangrijke ontmoetingsplek was.

De herinrichting van het Trekvaartplein was destijds onder meer nodig vanwege steeds strenger wordende eisen op het gebied van (brand)veiligheid. De wagens stonden veel te dicht bij elkaar waardoor in het geval van brand de kans op het overslaan van de vlammen veel te groot werd geacht.

Buurthuis De Rolleman
Nu de afronding van het hele project nadert, komt ook een ander punt weer op de politieke agenda. Het buurthuis. Op het kamp stond buurthuis de Rolleman. Dat werd bij de herinrichting gesloopt, maar al voor de herinrichting is beloofd dat er een soortgelijke voorziening terug zou keren.

Tot nu toe is dat er niet van gekomen, maar burgemeester Lenferink wil nu dat er haast wordt gemaakt met de plannen. Niet zozeer voor een nieuw buurthuis voor het woonwagenkamp, maar een multifunctionele voorziening in dat deel van de stad. Dat zou dat gebruikt kunnen worden door de bewoners van de omliggende wijken, inclusief Poelgeest in Oegstgeest waar ook niet zo’m voorziening is. Een plekje heeft Lenferink ook al op het oog. De locatie aan de Gabriël Metzustraat waar nu onder andere VTV, peuterspeelzaal Pippeloentje zijn gehuisvest. Het gebouw uit 1965 is aan vervanging toe en dat biedt mogelijkheden.

Chris de Waard in gesprek met SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen die het Trekvaartplein op de agenda zette nu de wooonwagencultuur via, ook door Nederland ondertekende, internationale verdragen is erkend als immaterieel erfgoed.

Woonwagencultuur
De SP wil dat de gemeente de komende tijd een woonwagenbeleid gaat opstellen dat recht doet aan de nieuwe situatie waarbij de woonwagencultuur tot immaterieel erfgoed is erkend. Dat betekent volgens fractievoorzitter Antoine Theeuwen van de SP onder andere dat er rekening gehouden moet worden met de woonwensen van de kinderen van de bewoners van het Trekvaartplein. Dat is tot op heden niet gebeurd, waardoor kinderen die het huis uit willen dat niet kunnen, omdat er geen plekken zijn op het woonwagenkamp. Ook de Nationale Ombudsman Reinier van Zupthen signaleerde de geschetste problemen en bracht vorig jaar een uitgebreid rapport uit: Woonwagenbewoner zoekt standplaats.

Bestuurslid Kobus Descendre van de Bewonersvereniging Trekvaartplein trok deze week aan de bel bij de Leidse raadsleden, Na een bedankje voor de renovatie, bleken er nog de nodige losse eindjes die opgelost moeten worden. Zo pleiten de bewoners voor een clubhuis op het Trekvaartplein in plaats van verderop in een van de aangrenzende wijken: “Er is bij ons 750 vierkante meter grond vrijgehouden voor zo’n clubhuis, dus ga niet verder zoeken”. Dat is in de ogen van Descendre beter voor de integratie dan een buurtvoorziening buiten het kamp.

In 2013 ging de eerste fase van de herinrichting van het Trekvaartplein daadwerkelijk van start.

Huisvesting
Een ander punt is huisvesting. In het verleden waren er veel problemen op het woonwagenkamp en dat heeft er destijds voor gezorgd dat de hele wijk, want dat is het, in de portefeuille handhaving van burgemeester Lenferink werd ondergebracht. De bewoners willen graag dat dat wordt veranderd. Descendre: “De situatie is nu normaal. De tijd dat het hele kamp bij problemen werd afgezet met tweehonderd man ME ligt achter ons. We willen nu gewoon onder de wethouder vallen die over huisvesting gaat”.

Huisvesting is het grootste probleem voor de bewoners  van het Trekvaartplein waar bij de herinrichting niet alleen woonwagenstandplaatsen zijn verdwenen, maar ook door veranderd toewijzingsbeleid gaan plekken aan de neus van kinderen die op zichzelf willen gaan wonen voorbij. Een jong stel zonder kinderen komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de grotere woonwagenwoningen. Die worden door Portaal toegewezen aan mensen van elders. Voorwaarde is weliswaar dat toekomstige bewoners een woonwagenachtergrond van tenminste tien jaar hebben, maar daar zijn de Leidse jongeren niet mee geholpen.

De afgelopen jaren zijn op het kamp al woningen vergeven aan gezinnen uit onder andere Den Haag en Rotterdam. “Terwijl op de Leidse kampen in Roomburg en de Stevenshof enkele woningen al jaren leegstaan”, weet Descendre. “We missen nu al veertien 14 kavels en er komt ook niks meer bij, terwijl dat voor de burgerbevolking wel het geval is. Dit voelt als een uitstervingsbeleid”.

Descendre hoopt dat de raad ingaan op het verzoek van de bewoners om onder wethouder Fleur Spijker te gaan vallen. Die gaat over huisvesting en wat meer gerichte aandacht op dat vlak lijkt hard nodig. “Ook door gesprekken die we de afgelopen tien jaar hebben gevoerd met de gemeente zijn we er van overtuigd geraakt dat onze kinderen ook beter af zijn als ze doorleren in plaats van heel jong het huis uit en aan kinderen beginnen”, geeft Descendre nog een inkijkje. “Maar door het tekort aan woningen, dreigen sommigen nu toch weer op jongere leeftijd een gezin te stichten. Dan hebben ze wel recht op een grotere vierkamer-woning op het Trekvaartplein”.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Trekvaartplein


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×