Letterensymposium Cultuur tegen de Muur

Op vrijdag 3 november vindt er een letterensymposium plaats in het Lak-theater. Iedere docent en iedere student wordt beïnvloed door zijn of haar vak, en wat zij in het kader daarvan lezen en schrijven. Ieder vakgebied heeft een eigen ‘stijl’. En iedereen heeft een eigen mening. Maar hoe kijkt een student Engels tegen de Amerikaanse politiek aan? En hoe ziet een student Arabisch de Nederlandse integratieproblematiek? Kijken we bij de Leidse Aziëstudies nog steeds met een koloniale bril? En nog interessanter: hoe kijken Aziaten naar ons? Wat vindt een Chinees van een Noord-Europeaan?

Op het symposium wordt dieper ingegaan op de vraag wat het precies betekent om een andere cultuur te bestuderen en wat de rol van de eigen culturele bagage daarbij is. Het symposium wordt geopend door een panel dat letterlijk over de cultuur van de muur zal spreken, zoals de Berlijnse muur of de ‘muur’ tussen de beide Korea’s. Dan volgen een groot aantal lezingen en workshops waarbij de diversiteit van de faculteit breed wordt gepresenteerd.

Tijdens het afsluitende Rondetafeldebat wordt geprobeerd om, samen met het publiek, tot een eindconclusie te komen. Het symposium wordt georganiseerd door vijf studenten van verschillende letterenopleidingen. ‘Wij hopen met deze dag een steentje bij te dragen aan het Letterengevoel en willen graag dat er na afloop op zijn minst één muur is neergehaald.’

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×