Leiden zet meeuwenproblematiek op de kaart

Woensdag kwamen bijna veertig afgevaardigden van diverse organisaties, op uitnodiging van de gemeente Leiden, bijeen om ervaringen uit te wisselen over meeuwenoverlast. De uitkomsten van de conferentie zijn als volgt samen te vatten: • Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar het meeuwenvraagstuk maar de gemeente Leiden gaat wel vast beginnen om het probleem aan te pakken. • Samenwerking tussen wetenschappers van de universiteit van Leiden en de gemeente om te monitoren en oplossingen te zoeken. • Leiden heeft een voorsprong qua kennis en ervaring. • Korte termijn: er worden maatregelen voorbereid in overleg met (ervarings)deskundigen. • De VNG zet meeuwenoverlast op de landelijke agenda.

Leiden is één van de steden die tijdens het broedseizoen van de beschermde (zilver- en kleine mantel)meeuw veel overlast heeft. Meeuwenoverlast varieert van geluidhinder, via vogelpoep en schijnaanvallen op mens en dier, tot extra afval op straat door opengetrokken vuilniszakken.

Wethouder John Steegh (Verkeer & Milieu) wil deze problemen, waar veel Leidenaren letterlijk van wakker liggen, graag een halt toe roepen. Hij nodigde wetenschappers, specialisten, ervaringdeskundigen en gemeenten met eenzelfde problematiek uit om gezamenlijk tot een werkende aanpak te komen.

Wethouder John Steegh: ”Leiden blijkt feitelijk de meeste expertise in huis te hebben op het gebied van het bestrijden van meeuwenoverlast. Het gezamenlijke overleg heeft nog duidelijker aangetoond dat het van groot belang is actie te ondernemen om de overlast door meeuwen onder controle te krijgen. Tot mijn blijdschap heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangegeven het meeuwenprobleem nu ook landelijk op de agenda te willen zetten. Wat dat betreft is dit congres dus nu al geslaagd. Een ding is zeker, we gaan direct aan de slag. Vanaf volgend seizoen wil ik de overlast terugbrengen.’

Dat het geen eenvoudige opdracht is blijkt wel uit de reacties van zowel wetenschappers als vanuit de hoek van de overkoepelende vereniging van Professionele Bestrijders. Deze laatste organisatie gaf aan dat zij op dit moment “meer vragen” hadden “dan oplossingen” konden bieden op het gebied van meeuwenbestrijding.

Voor een blijvend werkende aanpak van de meeuwenproblematiek zal een set van maatregelen voorbereid moeten worden die het probleem beheersbaar maken. Dit gebeurt in overleg met (ervarings)deskundigen. Daar gaat nu eerst aan gewerkt worden. Daarnaast moeten inwoners wennen aan de aanwezigheid van de meeuw in de stad, echt wegtrekken doet de meeuw waarschijnlijk niet meer. Wel gaat geprobeerd worden de plekken in de stad waar de meeuwen zich bevinden te beïnvloeden.

Het meeuwenprobleem is seizoensgebonden en hangt niet alleen samen met het makkelijker vinden van voedsel in de stad. Tijdens de herfst en de winter heeft de stad vrijwel geen last van de meeuwen. Dan zijn ze te vinden aan het strand en vliegen ze boven zee, een mooi gezicht.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×