Zorgen over woningbouw

Alle partijen stelden naar aanleiding van de begroting vragen aan wethouder Witteman over de woningbouw in Leiden. CU en CDA willen meer woningen voor gezinnen. VVD en SP wilden vooral aandacht voor het tekort aan sociale woningbouw door de regiogemeenten. Leefbaar Leiden vroeg aandacht voor de verpaupering van wijken waar nu te weinig aan onderhoud en handhaving gebeurt.

De PvdA pleitte voor meer levensloopbestendige woningen. Wethouder Witteman stelde dat hij gewoon de Woonvisie 2004-2005 uitvoert, die de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld. Dat betekent dat er weinig verandert aan de plannen die voorliggen.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×