CDA en D66 willen af van Regionaal Groenfonds

De Leidse fracties van CDA en D66 overwegen een motie of amendement in te dienen voor de 100.000 euro die Leiden jaarlijks in het Regionaal Groenfonds stopt. Die 100.000 euro wordt door Leiden aan omliggende gemeenten ter beschikking gesteld om de ruimte groen te houden, wanneer de gemeenten daar zelf niet de middelen toe hebben. Volgens wethouder John Steegh stellen de omliggende gemeenten dit gebaar van Leiden zeer op  prijs. “Op deze manier kan er bijvoorbeeld over een particulier terrrein een fietspad aangelegd worden dat er anders nooit gekomen zou zijn”, aldus Steegh in zijn repliek. Beide partijen zien het echter meer als symboolpolitiek en denken dat dit geld beter gebruikt kan worden voor groenprojecten in de eigen stad.

Steegh hecht er waarde aan dat de Leidse burger makkelijk per fiets in de ommelanden terecht kan om zo van het groen te genieten. Het geld is het hem wel waard. De opgebouwde goodwill met de omliggende gemeenten is hem ook welkom.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×