Archeologiebeleid provincie Zuid-Holland vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de beleidsnota: ‘Beter behoud archeologisch erfgoed’ vastgesteld. In deze beleidsnota beschrijft de provincie haar toekomstige taken op het gebied van archeologische monumentenzorg. De hoofddoelen van het provinciale archeologiebeleid zijn voorlichting en kennisoverdracht, het behouden van archeologisch erfgoed in de grond en inpassing van erfgoed boven de grond. Uitgangspunt voor het beleid van de komende jaren, is dat in een zo vroeg mogelijk stadium rekening wordt gehouden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden bij infrastructurele werken. De ontwikkeling van dit beleid maakt onderdeel uit van het brede cultuurbeleid van de provincie. Hierdoor is het mogelijk argeologische ontwikkelingen te koppelen aan vrije tijd, groen, toerisme en cultuureducatie. Volgend jaar treedt de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking.

Deze nieuwe wet geeft gemeenten meer verantwoordelijkheden op het gebied van archeologische monumentenzorg op hun eigen grondgebied.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×