VVD ziet niets in potje snoepgeld voor de raad

De Leidse fractie van de VVD wil niets weten van een potje snoepgeld voor de gemeenteraad. In de begroting voor 2007 heeft wethouder Raymond Keur een voor de raad vrij besteedbaar bedrag gereserveerd van 250.000 euro. Dit bedrag mag door de raad gebruikt worden om incidentele uitgaven te doen, om bijvoorbeeld wijkprojecten financieel te ondersteunen die zonder dat geld geen doorgang zouden kunnen vinden, omdat ze niet in de begroting zijn opgenomen. Greetje van Gruting van de VVD vindt dit beslist onnodig omdat de gemeenteraad uiteindelijk toch over alle uitgaven gaat en zelf het college kan verzoeken aan die incidentele projecten geld uit te geven. Liever ziet de VVD die 250.000 euro toegevoegd aan de begroting zodat lasten voor de burgers minder zullen stijgen.       

Vandaag heeft de VVD een tegenbegroting gepresenteerd waarin het potje snoepgeld niet is opgenomen. VVD en CDA bereiden momenteel en motie voor om het vrijbesteedbaar bedrag uit de begroting 2007 te krijgen.   

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×