Cliëntenraad SOZA wil scholing, scholing, scholing

Nu de werkloosheid in Leiden flink aan het dalen is, betekent dat niet dat het College van B & W zelfgenoegzaam achterover kan gaan leunen. Dat stelde Eltjo Meijer namens de Cliëntenraad Sociale Zaken deze week als inspreker in de raadscommissievergadering Werk en Financiën. Bij een goede analyse blijkt dat vooral hooggeschoolden in Leiden gemakkelijk aan het werk kunnen komen, maar voor laaggeschoolden zit de deur nog steeds goed in het slot. Er is zelfs sprake van een arbeidstekort voor hooggeschoolden. Het College van B & W moet deze gelegenheid aangrijpen om meer scholing en reëintegratieprojecten aan te bieden om met name jongere laagopgeleiden aan een baan te helpen. Nu de economie weer aantrekt moet de Gemeente Leiden inzetten op werk en scholing, scholing, scholing.       

Ook vindt Meijer dat het maar eens uit moet zijn met die eeuwige stigmatisering van laagopgeleiden als zouden zij niet willen werken. Wat meer respect voor laagopgeleiden is beslist op zijn plaats. Ook zou de gemeente het goede voorbeeld kunnen geven door meer laagopgeleiden in dienst te nemen of een opleidings- danwel stageplek aan te bieden. Wethouder Paul Jonas antwoordde daarop dat de gemeente daar al mee bezig is.    

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×