D66 dient dinsdagavond vijf moties in

De Leidse fractie van D66 zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van aanstaande dinsdag, samen met andere partijen waaronder VVD en CDA, vijf moties indienen. De eerste motie zal gaan over het teruggeven aan de burger van gelden die vrijkomen uit het dividend van NUON, de tweede gaat over het schrappen van de fietsenstalling onder het Stadhuisplein, de derde gaat over het verstrekken van een subsidie aan volgelvereniging Avibus, de vierde gaat over het terugdringen van de verhoging op de sporttarieven en precario op reclameborden bij sportverenigingen en de laatse motie gaat over het terugdraaien van de Leidse bijdrage aan het GroenFonds, waarmee onze omliggende gemeenten geld krijgen om het Groene Hart groen te houden.  

De gehele raadsvergadering zal in het teken staan van het vaststellen van de begroting voor 2007.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×