CDA: Lage lasten en sociaal beleid kunnen samen

Het is heel goed mogelijk om een beleid voeren waarbij de lasten slechts beperkt stijgen en er toch een ruimhartig minimabeleid gevoerd wordt. Dat was de boodschap van de CDA-fractie bij de Leidse begrotingsbehandeling. Het CDA diende een omvangrijk amendement in -door sommigen aangeduid als ’tegenbegroting’- waarin de extra lastenstijging van 3 miljoen euro van het linkse college ongedaan gemaakt zou worden. Ondanks de steun van de voltallige oppositie haalde dit amendement het niet. Dat stelt CDA-fractievoorzitter Jan Jaap de Haan daags na de begrotingsbehandeling in de voltallige gemeenteraad.  

De Haan: “In de tegenbegroting van het CDA werd, behalve extra geld voor lastenverlichting, ook extra geld uitgetrokken voor een groene en schone stad en voor de wijkbudgetten. Bovendien stelde het CDA voor om de kosten van bouw- en gebruiksvergunningen te verlagen. Tenslotte zou er extra geld zijn voor de noodzakelijke verbouwing van Diakonaal centrum de Bakkerij en voor de Leidse ijsbaan. Deze plannen werden onder andere bekostigd door het niet door laten gaan van de gemeentelijke heroïneverstrekking en de ‘gratis’ mega-fietsenstalling onder het stadhuisplein.”

“De extra lasten van het linkse college worden vanaf 2007 geheven via de rioolheffing op basis van de WOZ-waarde van de woning. Het CDA heeft een amendement ingediend om het aantal vervuileenheden als basis te nemen, zoals ook door het Hoogheemraadschap gebeurd. Fractievoorzitter De Haan: “Wethouder Keur bleef maar beweren dat met de WOZ-grondslag de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar vaak zegt de waarde van iemands huis helemaal niets over zijn of haar inkomen. Goedverdienende tweeverdieners kunnen een goedkoop huurflatje hebben, en ouderen met een klein pensioen een duur huis. Keur kon geen enkel bewijs aandragen dat deze heffing sociaal is, terwijl hij dat wel bleef beweren. Het CDA vind het eerlijker om dan te zeggen: wie met meer personen gebruik maakt van het riool, betaalt ook meer.”

“Opvallend was dat ook GroenLinks en de PvdA, die in hun verkiezingsprogramma pleiten voor ‘afrekenen naar gebruik’, het CDA-amendement -dat steun kreeg van de voltallige oppositie- verworpen. Gelukkig was er ook succes voor de CDA-fractie. Het college deed een aantal belangrijke toezeggingen. Ten eerste zullen de gebruiksvergunningen (voor o.a. de horeca) per 2007 onbeperkt geldig zijn. Tot nu toe moesten ondernemers iedere 2 jaar nieuwe vergunningen aanvragen. “

Daarnaast werd een toezegging gedaan om Stichting Exodus te ondersteunen vanuit de Wet Werk en Bijstand. Exodus werkt aan de reïntegratie van ex-gedetineerden. Ten slotte werd een onderzoek naar de effectiviteit van het sociaal beleid toegezegd. Recent onderzoek toonde aan dat Leiden van de grote steden het meest uitgeeft aan lage inkomensgroepen. Fractievoorzitter De Haan: “Het duurste beleid is niet automatisch het beste beleid. Niet al het geld komt echt bij die mensen terecht. En bovendien scoort Leiden matig tot slecht als het gaat om reïntegratie op de arbeidsmarkt. Daar moet Leiden echt beter in worden.” Het college zegde toe dit te onderzoeken.

Tenslotte werd het CDA-amendement aangenomen over de afschaffing van de belasting op reclameborden voor sportverenigingen. De Haan: “De raad had hierom al vaker gevraagd, maar wethouder Keur weigerde die motie uit te voeren. Wij hebben nu alsnog gezorgd dat sportverenigingen geen belasting hoeven te betalen over de sponsors die ze binnenhalen.” Ondanks deze lichtpuntjes stemde het CDA, evenals de voltallige oppositie, tegen de begroting. De Haan: “Dat was geen symbolische daad. De inhoud, en dan met name de extra lastenstijging was voor ons niet aanvaardbaar. De Leidenaar krijgt in 2007 een dure rekening voor het sociale beleid. Wij hebben aangetoond dat dit niet nodig was.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×