Cijfers uit stadsenquête nu op www.infobankbezoekersstad.nl

Vandaag zijn de gegevens over Leiden als bezoekersstad uit de Leidse Stadsenquête 2006 op www.infobankbezoekersstad.nl geplaatst. Deze internetsite is een initiatief van de gemeente Leiden, de Kamer van Koophandel, Hoteloverleg Leiden, het Centrummanagement, de Museumgroep Leiden en het VVV Holland Rijnland. De cijfers uit de Leidse Stadsenquête die op www.infobankbezoekersstad.nl te raadplegen zijn geven inzicht in hoe de Leidenaar de Leidse horecagelegenheden beoordeelt. Waar doet men bij voorkeur grote aankopen en is men tevreden over de culturele voorzieningen in de stad. De stadsenquête is een jaarlijkse enquête onder Leidenaren. Dit jaar hebben zo’n 3.600 inwoners van Leiden tussen de 18 en 75 jaar hun medewerking aan de stadsenquête verleend.

De site www.infobankbezoekersstad.nl is een verzamelplaats voor cijfers en onderzoeken uit de recreatieve en toeristische sector in Leiden. Leidse organisaties uit de toeristische en recreatieve sector kunnen eigen cijfers en onderzoeken beschikbaar stellen via infobank@leiden.nl. Op de website staan de meest recente cijfers van uiteenlopende bronnen. Bij elke noemenswaardig update van gegevens brengt de infobank bezoekersstad een nieuwsbrief uit. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×