Jan van Houtpenning voor Rudi van Maanen

Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben besloten de Jan van Houtpenning toe te kennen aan prof. dr. Rudi van Maanen, scheidend hoofd van de afdeling Gemeentearchief bij de sector Archief en Informatie, tevens adjunct-gemeentearchivaris. De heer Van Maanen kwam 35 jaar geleden in dienst bij het toenmalige gemeentearchief Leiden. Hij werd daar benoemd als chartermeester, een ouderwetse benaming voor een wetenschappelijk geschoold archivaris. Gedurende zijn lange loopbaan heeft de heer Van Maanen vele projecten uitgevoerd, waaronder de inventarisatie van het stadsarchief 1574-1929. Daarnaast deed hij de redactie van de vierdelige geschiedenis van Leiden, Leiden, geschiedenis van een Hollandse stad, die twee jaar geleden werd afgerond.

Rudi van Maanen leverde niet alleen belangrijke bijdragen aan de geschiedschrijving over Leiden, hij vindt ook de verspreiding van historische kennis in en over de stad van groot belang. Daarom heeft hij in de loop der jaren veel publicaties over de historie van Leiden begeleid als adviseur of redacteur. Ook in zijn functie als hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden draagt hij bij aan de verspreiding van kennis over de geschiedenis van Leiden en omgeving.

De uitreiking van de Jan van Houtpenning aan de heer Van Maanen vond plaats tijdens de afscheidsreceptie die hem werd aangeboden op woensdag 15 november van 16.00 tot 19.00 uur in de Hooglandse Kerk. De Jan van Houtpenning is ingesteld in 1975. Hij wordt uitgereikt aan ambtenaren die zich gedurende lange tijd hebben onderscheiden door bijzondere toewijding aan hun taak. Voorgangers van de heer Van Maanen waren o.a. oud-gemeentesecretaris Lodder en de heer Staats (bode stadhuis).

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×