Keur 'zwenkt' in verhoging sporttarieven

Wethouder Keur is bereid de verhoging van de sporttarieven een jaar uit te stellen. Er komt voor 2007 niet meer dan een trendmatige verhoging. Het exploitatietekort op zwembad De Zijl blijft en daar moet het College van  B & W nu nog wel een nieuwe dekking voor zoeken. Het dekkingsprobleem blijft bestaan. De raad vond dinsdagavond wel dat Keur nu hij is gezwenkt de relatie met de sportwereld verstierd heeft. Waarom niet eerder dit gebaar gemaakt in de voorafgaande commissievergaderingen? Wat heeft de wethouder doen besluiten nu ineens om te gaan? De communicatie van de sportwethouder naar de Leidse sportwereld vond de raad uiterst zwak. Is dit nu de beroemde open, feminieme bestuursstijl die het Colege voor staat ? Alleen een mededeling aan de Leidse Sportfederatie en de sportverenigingen noemt de raad geen adequate communicatie.     

Ook de afschaffing van de heffing van precario op reclameborden kon op een merderheid in de raad rekenen. De gemeenteraad eiste in meerderheid ook garanties van de wethouder over het voortbestaan van de IJshal aan de Vondellaan.

Keur kan nu een aantal sportprojecten waarop achterstallig onderhoud gepleegd moet worden niet uitvoeren en enkel investerinkjes in de sport niet inlossen.  

 

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×