Gemeenten onderzoeken tevredenheid huishoudelijke hulp

De gemeenten in de Rijnstreek en Holland Rijnland starten een onderzoek naar de tevredenheid van mensen over de hulp bij het huishouden die ze nu krijgen. Deze mensen krijgen die hulp omdat ze bijvoorbeeld gehandicapt of ziek zijn. De gemeenten doen dit om erachter te komen wat zij na de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunnen doen om de zorg te verbeteren.

Per 1 januari 2007 gaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in. Door de WMO krijgen gemeenten er een nieuwe taak bij: het verstrekken van hulp bij het huishouden aan inwoners die dit nodig hebben. Deze nieuwe taak is voor de gemeenten in de regio’s Holland Rijnland en Rijnstreek reden om in kaart te brengen wat op dit moment de tevredenheid is onder de ontvangers van hulp bij het huishouden. Met de uitslag van het onderzoek kunnen de gemeenten bekijken waar verbetering in de hulpverlening nodig is.

Half november zijn vragenlijsten onder de inwoners van de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de Rijnstreek verspreid. De vragenlijsten gaan naar een deel van de mensen die in 2006 huishoudelijke hulp via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ontvangen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Naar verwachting zullen begin volgend jaar de uitkomsten van het onderzoek bekend worden gemaakt.

De regio Holland Rijnland werkt namens en voor de 12 gemeenten in het gebied. Doelstelling van Holland Rijnland is de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Holland Rijnland biedt het kader waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen samenwerken om efficiency­voordelen te behalen, overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×