De heren Bolsius, Van Houten en Pleij bekrachtigen de samenwerking.

Samenwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraar bezegeld

Op maandag 13 november, hebben Zorg en Zekerheid en de huisartsenkringen Noord Holland Midden & Rijnland Midden Holland een intentieverklaring ondertekend. Met deze verklaring, starten de ondertekenaars een structurele en meerjarige samenwerking, die moet leiden tot patiëntgerichte huisartsenzorg in de regio. Huisartsen hebben een goed inzicht in de vraag en behoefte van de patiënt. Juist samenwerking met deze doelgroep kan een belangrijke bijdrage leveren aan een goede en betaalbare zorg.

De partijen zullen gezzamenlijk werken aan de ontwikkeling van meer doelmatige en voor de patiënt betere zorgvormen, conform de kwaliteitseisen van de beroepsorganisatie, Nederlands Huisartsen Genootschap. Er wordt bij deze samenwerking onder meer geïnvesteerd in een gerichte voorlichting aan patiënten en samenwerking tussen de diverse eerste- en tweedelijns disciplines, zoals huisartsen en specialisten. In 2007 maken de huisartsenkringen en Zorg en Zekerheid verdere afspraken tot concretisering van de samenwerking.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×