Tijdelijke regeling voor vrijwillige inburgering

Gemeenten zoals Leiden kunnen een voorziening aanbieden aan mensen die niet verplicht zijn in te burgeren, maar wel ‘inburgeringsbehoeftig’ zijn. De regeling moet samen met de Wet inburgering ingaan op 1 januari 2007. Dit staat in een voorstel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De regeling is bedoeld voor mensen die minder dan acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond en niet beschikken over bepaalde Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding.

Gemeenten kunnen iedereen in de doelgroep een inburgeringsvoorziening aanbieden. Aan drie groepen kunnen zij met voorrang een aanbod doen: uitkeringsgerechtigden, mensen zonder werk of uitkering en geestelijk bedienaren.

Met de regeling voor vrijwillige inburgering volgt het kabinet het advies van de Raad van State. De Raad stelde daarin dat er geen inburgeringsplicht kan worden opgelegd aan bepaalde groepen genaturaliseerde Nederlanders. Toch is er volgens het kabinet een dringende maatschappelijke noodzaak om de inburgeringsachterstand van deze mensen te verminderen.

Er zijn twee regelingen: een voor de 31 grote gemeenten (G31) en een voor de overige gemeenten. De regelingen sluiten aan bij het wetsvoorstel inburgering en moeten tegelijk met deze wet ingaan op 1 januari 2007.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×