Representativiteit Stadspanel ter discussie

Raadslid Joost Bleijie van het CDa heeft gisteravond bij een presenatie van het Leidse digitale Stadspanel zijn twijfels uitgesproken over de representativiteit hiervan. Hij vraagt zich hardop af of een panel van 600 Leidse burgers niet te weinig is om hier het gemeentelijk beleid op af te stemmen. Bleijie: “Om beleid op grond van de mening van 600 mensen te veranderen vind ik echt heel gevaarlijk. Gaan we hier niet over te dun ijs?” Voorlopig gaat het om een proef van een jaar, waarna het Stadspanel opnieuw zal worden geëvalueerd. Het Stadspanel is niet alleen een informatie-instrument voor het College van B & W,  maar ook de raad mag dit instrument inzetten. Op de vraag of ook fracties dit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken was wethouder Van As nog wat terughoudend, want dan wordt het al gauw te partijpolitiek, maar uiteindelijk beslist de raad hierover. In het werken met het Stadspanel zal vanzelf wel blijken wat kan en niet kan. B & W beslist in laatste instantie over de vraagstelling.      

Andere raadsleden van de commissie Bestuur en Leefbaarheid stelden hun vraagtekens bij de samenstelling van het Stadspanel. Is er een juiste afweging gemaakt van jong/oud, man/ vrouw, geschoold/ongeschoold, alloctoon/autochtoon etc? Worden deze mensen niet opeens beïnvloed door deelname aan het Stadspanel?

Het digitale stadspanel kan gezien worden als een informatie-instrument tussen Stadsenquete en referendum in. De eerste vragen aan het Stadspanel zijn inmiddels gesteld en ging over de vraag waar de Leidse burger zijn gemeentelijke informatie doorgaans vandaan haalt. 

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×