Gebruiksvergunning niet meer beperkt

Als het gewenste niveau van brandveiligheid is bereikt dan moet de Gemeente Leiden de gebruiksvergunning met een beperkte geldigheisduur omzetten in een gebruiksvergunning voor onbeperkte tijd. Zodra de financiële consequenties hiervan in kaart zijn gebracht zal het College van B & W hier ook daadwerkelijk toe over gaan. Uit de jaarrapportage Fysieke Veiligheid en de reseultaten van de Quick Scan blijkt dat dat nu voor de meeste instellingen in Leiden mogelijk is.  

Allle nieuw af te geven gebruiksvergunningen worden nu verstrekt met een gebruiksvergunning voor onbepaalde tijd als aan alle eisen is voldaan.   

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×