Grote twijfels over samenwerking Sociale Zaken

De commissie Werk en Financiën heeft gisteravond grote twijfels geuit over de samenwerking per 1 januari 2007 tussen de Diensten van Sociale Zaken van Leiden en Leiderdorp. Hoewel de gemeenteraad van Leiderdorp maandag unaniem akkoord ging met de samenwerking tussen Leiden en Leiderdorp zien de Leidse fracties nog heel wat bezwaren. Tijdens de raadsvergadering van 7 december zal dit dan ook niet als een hamerstuk afgehandeld kunnen worden, maar vallen er wat moties en amendementen te verwachten. En dan niet alleen van de oppositiepartijen. 

Dat Leiderdorp er voordeel bij heeft wil de commissie wel geloven, maar wat zijn de risico’s voor Leiden als het economisch even tegen zit, wilde Roelof van Laar van de PvdA weten. VVD-er Greetje van Gruting wilde nadere uitleg wat nu de kosten per cliënt zijn en hoe dat wordt doorberekend aan Leiden. Daan Sloos van Leefbaar Leiden ziet problemen met de reorganisatieplannen die Leiden tegelijkertijd doorvoert in de plannen voor Anders Werken. Raadslid voor GroenLinks Hans van Egdom vroeg naar de huisvestingscapaciteit en naar de cultuurverschillen tussen Leidse en Leiderdorpse ambtenaren en hoe de wethouder die denkt op te lossen. SP-er Antoine Theeuwen is bang dat de controlerende taak van de gemeenteraad verloren gaat. De commissie Werk en Financiën is in zijn geheel bang dat wethouder Paul Jonas (SP/Sociale Zaken en Cultuur) wat te gemakkelijk naar de problematiek kijkt en dringt aan op nadere informatie. Met name Roelof van Laar van de PvdA vindt het verhaal van Jonas, ondanks alle goede bedoelingen en toezeggingen, nog lang niet helder.

Wethouder Paul Jonas zegde de commissie toe elk kwartaal te rapporteren hoe de samenwerking ervoor staat. Jonas is ervan overtuigd dat samenwerking uiteindelijk veel efficiencyvoordelen oplevert omdat reintegratietrajecten nu gezamenlijk kunnen worden aangeboden en Leiden en Leiderdorp samen verantwoordelijk worden voor arbeidsmarktbeleid. Dat is goedkoper. Eind 2007 wordt via een benchmark bekeken of Leiden nog steeds goed zit met zijn als ruimhartig bekend staande sociaal beleid. Het beleid blijft bij de raden. Alleen de uitvoering doen we samen. Maar de commissie vraagt zit vervolgens af waar beleid eindigt en uitvoering begint.

De Sociale Diensten van Leiden en Leiderdorp gaan vanaf 1 januari 2007 samenwerken. Er is twee jaar voorbereidend werk verricht. Leiden heeft 3000 cliënten bij Sociale Zaken en Leiderdorp 280. Het is handig en gemakkelijker om samen te werken want veelregelingen zijn landelijk opgelegd en op deze manier hoeven de afzonderlijke diensten niet apart van elkaar het wiel uit te vinden. Daarnaast betreft het vaak complexe wet- en regelgeving en is het gewoon ook gemakkelijker om samen naar oplossingen te zoeken. Het samenwerkingsverband is gegoten in de lichtst mogelijk juridische variant zodat zowel Leiden als Leiderdorp hun specifieke sociaal beleid kunnen blijven uitvoeren. Wel zal het zo zijn dat Leiden en Leiderdorp door de samenwerking op sociaal gebied verder naar elkaar zullen toegroeien, zodat voor Leidenaars en Leiderdorpers op termijn misschien dezelfde regels gaan gelden.

Vanuit de landelijke overheid wordt een verdergaande samenwerking tussen meerdere Diensten van Sociale Zaken gestimuleerd. Leiderdorp zag de voordelen van samenwerking wel, hoewel ook hier de medewerkers van de Sociale Dienst aanvankelijk niet stonden te springen. Zij waren gewend in een kleine organisatie te werken en worden nu in Leiden te werk gesteld. Wel blijft er een lokaal loket in Leiderdorp, bemand door medewerkers die vanuit Leiden worden aangestuurd. De gemeente Zoeterwoude lonkt naar Leiden. Leiden kent een ruimhartiger minimabeleid dan Leiderdorp. Die verschillen tussen Leiden Leiderdorp kunnen gewoon blijven bestaan. Nu acht Leiderdorp het Leidse sociaal beleid als onhaalbaar omdat er te weinig geld en politiek draagvlak voor is. Nu zijn volgens Leiderdorp de verschillen onoverbrugbaar, maar de mogelijkheid bestaat dat Leiden en Leiderdorp zeker meer naar elkaar zullen toegroeien. In Leiden zal er door de samenwerking minder veranderen dan in Leiderdorp. Leiderdorp komt er beter af, want dat zal kunnen bezuinigen, maar de commissieleden zien juist meer problemen voor Leiden opdoemen, zeker als andere gemeenten op den duur willen participeren.   

Voor de uitvoering van dit project heeft het Ministerie van Sociale Zaken een subsidie verleend van 175.000 euro met daaraan gekoppeld een resultaatsverplichting. Komt de samenwerking tussen Leiden en Leiderdorp er onverhoopt niet dan moeten beide gemeenten deze subsidie terugbetalen. Leiden betaalt dan 125.000 euro terug. Die waarschuwing bleek voor de commissie geen stok achter de deur, er spelen groeter belangen dan dat. Voor de samenwerking is 650.000 euro in het eerste jaar nodig. Daarna is het koffiedikkijkerij, volgens de commissie.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×