Kinderrechtenhuis in voormalig Weeshuis

Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben besloten het voormalig Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht te restaureren en een deel van het pand mede te bestemmen voor het Kinderrechtenhuis Nederland. In het andere deel van het pand vestigen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden een gezamenlijk Archeologisch Centrum. Samen met het kinderrechtenhuis krijgt het pand zo een nieuwe bestemming. De restauratie en herontwikkeling start halverwege 2007. Verantwoordelijk wethouder Keur van financiën reageert verheugd: Ik ben blij dat er nu een einde is gekomen aan een lange periode van onzekerheid. Dit is een prachtige ontwikkeling.”

Het Kinderrechtenhuis onderneemt activiteiten voor, met en namens kinderen en jongeren, hierbij gemotiveerd door de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind. Het wordt een verzamelgebouw voor diverse functies en activiteiten en bestaat uit drie delen. Deel één is de plek waar activiteiten voor en door kinderen worden georganiseerd en uitgevoerd. Deel twee is het kenniscentrum voor vragen over kinderrechten en kinderrecht. Deel drie bestaat uit een conferentie- en vergadercentrum dat ook gaar fungeren als leerwerkplaats van ROC en Cardea. Het Weeshuis krijgt met dit alles een lokale, landelijke en internationale uitstraling.

Het idee is in samenspraak ontwikkeld tussen het International Child Development Initiatives (ICDI), het ROC Leiden, de jeugdhulporganisatie Cardea, Defence for Children International, het Heilige Geest- en Armen Weeshuis en de gemeente Leiden. Het Heilige Geest- en Armen Weeshuis en het ICDI werken al vanuit het Weeshuis. Bij de realisatie van deze plannen werken de initiatiefnemers nauw samen met een veelheid van personen en groepen in en buiten Leiden, die geïnteresseerd zijn in het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het initiatief wordt moreel en financieel gesteund door de Stichting UTOPA. Deze stichting heeft als doelstelling: “Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt.” UTOPA staat voor een periode van 5 jaar garant voor de huur van het Kinderrechtenhuis. Dit besluit van burgemeester en wethouder wordt eerst op 14 december of op 11 januari besproken in de raadscommissie Werk & Financiën en daarna in de gemeenteraad van Leiden (datum nog vast te stellen). De omwonenden van het voormalig Weeshuis worden door middel van een bewonersbrief geïnformeerd.

Advertentie

Leiden weeshuis


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×